Collega Yves aan het woord

" Hey. Mijn naam is Yves de Boever. Welkom bij de DWBW. De W staat voor waterlopen. Je vindt me dus meestal op of rond de binnenwateren van de stad. Het onderhoud van al onze fietsonderdoorgangen valt daar ook onder. Het is zeer afwisselend werk, steeds buiten, soms alleen, maar meestal met ons team. Ben je sterk in je vak en kan je ook zelfstandig werken, doe dan mee en wordt wegenwerker. "