Gent Lichtblauw

Consulent bedrijfsvoering

Als consulent bedrijfsvoering maak je deel uit van het team advies en ondersteuning dat bestaat uit een aantal experten binnen de domeinen HR, Juridische Ondersteuning en Financiën. Het is de verantwoordelijkheid van het team om deze domeinen en de bijhorende processen te beheren en vakkundig te (laten) doorlopen:

 • Financiën: het beheren van en expertise aanbieden over de algemene boekhouding (inclusief het opzetten en uitvoeren van interne financiële controles) en de budgettaire boekhouding (waaronder het opvolgen van en het rapporteren over het budget en de meerjarenplanning). 
 • Juridische ondersteuning: het aanbieden van juridische expertise rond formele besluitvorming, overheidsopdrachten, overeenkomsten, reglementen,…  Het team voorziet ook opleidingen aan collega-medewerkers betreffende het juridisch-administratief luik.
 • Human Resources: het beheren van het volledig selectie- en rekruteringsproces, de opmaak, opvolging en uitvoering van de personeelsbehoeften, het doorvoeren van het stadsbreed HR-beleid binnen het Mobiliteitsbedrijf en het verder ontwikkelen van het eigen HR-beleid waar nodig.
 • Algemeen:
  • Kwaliteitszorg: het opstellen en opvolgen van de meerjarenplanning, risico-actieplannen en de evaluatie doelstellingen Gent2020.
  • De opmaak, opvolging, evaluatie en communicatie van de jaarplanning van het Mobiliteitsbedrijf.
  • De ondersteuning van het projectmatig werken binnen het Mobiliteitsbedrijf en de stadsbrede opvolging ervan.
  • Het ondersteunen en uitbouwen van een goede samenwerking met andere beleidsmatige stadsdiensten (Juridische Dienst en kennisbeheer, Organisatieontwikkeling, Strategische coördinatie, Financiën, Interne audit, …) en het departement Pijler Grond.
  • het oog hebben voor de optimalisatie van de werking en de bestaande processen binnen de het Mobiliteitsbedrijf en het begeleiden van de nodige wijzigingen.

Jouw ondersteunende rol in bovenstaande domeinen houdt het volgende in:

 • Het uitvoeren van taken zoals het opmaken van de besluitvorming voor het college van burgemeester en schepenen of voor de gemeenteraad, de opvolging van dienstreizen, het opmaken van nota’s en sjablonen ter verbetering/verduidelijking van de team- en bedrijfsprocessen, het bewaken van overzichten betreffende de stand van zaken van onze projecten en activiteiten… geven jou energie.
 • Vanuit een fierheid over jouw ondersteunende rol bouw je vakspecifieke expertise op binnen de opgesomde domeinen en deel je deze met je collega’s binnen het Mobiliteitsbedrijf. Vanuit deze expertise zetel je ook in diverse werk- en projectgroepen.
 • Je werkt mee aan de optimalisatie van bestaande processen en je ondersteunt de uitwerking van de communicatie hierover binnen het Mobiliteitsbedrijf.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Stephanie Snoeys, coördinator-expert Mobiliteitsbedrijf, 09 266 29 92.