Donny 2

consulent dienstverlening private verhuurders/dienstverlening ikv studentenhuisvesting

Je biedt integraal advies en ondersteuning aan op maat van de private verhuurder, zonder daarbij de rechten en plichten van de huurder uit het oog te verliezen. Je bouwt expertise op over de Gentse verhuurmarkt en draagt hierdoor bij aan het leveren van kwalitatieve dienstverlening. 

Je biedt integraal advies en ondersteuning

 • Je staat in voor fysieke, digitale en telefonische dienstverlening en indien nodig doe je  huisbezoeken.
 • Je bemiddelt resultaatsgericht en werkt naar concrete oplossingen toe om de private huurmarkt in Gent voldoende groot, kwalitatief en betaalbaar te houden.
 • Je denkt actief mee aan structurele oplossingen op korte, middellange en lange termijn.
 • Je vertaalt de instrumenten van het woonbeleid op maat van de verhuurder en signaleert noden en behoeften.
 • Je hebt kennis van onder andere:
 • De regelgevingen zoals de woninghuurwet, de Vlaamse Codex Wonen, Nieuwe gemeentewet, ….
 • De doelstellingen en ambities van de stad Gent op het vlak van privaat huren
 • Het functioneren van de private huurmarkt/studentenhuisvestingsmarkt en de actoren
 • De bestaande instrumenten die mee helpen die doelstellingen te verwezenlijken zoals premies, renovatie-advies en -begeleiding, energieleningen, …
 • De werking en doelstelling van beide verhuurkantoren in Gent: sociaal verhuurkantoor Gent en Huuringent

Je biedt een dienstverlening op maat van de klant (verhuurder; kotbaas/student) en fungeert als dossierbeheerder

 • Je werkt actief rond het thema wonen en verhuren en verwijst gericht door naar de andere partners aan de hand van het opgebouwde netwerk.
 • Je benadert, bevraagt en onderzoekt de behoefte en de wensen van de klant integraal. Je wint informatie in om de volledige context van de vraag te kennen.
 • Je formuleert aan de klant een concreet voorstel of advies met respect voor de beslissing van de klant.
 • Je informeert de klant regelmatig over de stand van zaken van zijn vraag of dossier.
 • Je behartigt de dossiers en staat in voor een correcte administratieve en juridische opvolging. 

Je bouwt een netwerk uit

 • Naast de taken gericht op dienstverlening naar de klant, vorm je een netwerk rondom jou samen met de betrokken stadsdiensten (studentenambtenaar, studentenpreventiecoach, dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, … ), en externe partners.

Je bent een teamspeler

 • Je bent flexibel inzetbaar binnen het team Kwalitatieve Woningen en fungeert als back-up voor je collega die werkt rond studentenhuisvesting.
 • Je krijgt eventueel (ad-hoc) opdrachten in functie van de noden van de dienst Wonen en het team. Ad hoc weekend- en avondwerk is mogelijk in het kader beurzen en events.

Plaats tewerkstelling: AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Heb je nog vragen over deze vacature?

Over de functie-inhoud
Hilde Reynvoet, directeur Dienst Wonen, 0485 48 11 36, hilde.reynvoet@stad.gent