Willem

consulent Huurbegeleiding

Als huurbegeleider vervul je een essentiële rol in één van de basisopdrachten van het Sociaal VerhuurKantoor Gent (SVK Gent): het begeleiden en ondersteunen van huurders bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen. Je werkt hiervoor nauwgezet samen met de dienst Sociale Woonbegeleiding van OCMW Gent en andere hulpverleners.

Je biedt individuele begeleiding en ondersteuning

  • Je staat in voor de begeleiding van nieuwe huurders: woningbezichtigingen organiseren, opmaak huurovereenkomst, intredende plaatsbeschrijving, aanvraag van de huursubsidie,…
  • Je staat in voor fysieke, digitale en telefonische dienstverlening. Je doet huisbezoeken en komt in aanraking met precaire woonsituaties.
  • Je geeft op een laagdrempelige manier uitleg over basisdocumenten bij verhuur (huurcontract, plaatsbeschrijving, brandverzekering, huurwaarborg, onroerende voorheffing, intern huurreglement,…) en staat in voor individuele informatieverstrekking over rechten en plichten van de huurder.
  • Je  biedt individuele ondersteuning aan de huurder met oog op het nakomen van huurdersverplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst (vb. het onderhoud van de woning, het betalen van de huur, geen overlast veroorzaken , samenwerken met huurbegeleiding, kennis van het Nederlands…). Bij het niet-nakomen van huurdersverplichtingen door de huurder meldt je dit bij de huurder en stelt je hem indien nodig officieel in gebreke.
  • Je informeert en stemt je begeleiding af met de woonbegeleider van OCMW Gent, voor huurders met een woonbegeleider.
  • Je bewaakt de naleving van de huurovereenkomst door regelmatig huisbezoeken af te leggen en de huurder te wijzen op zijn rechten én plichten.
  • Je beschikt over de nodige talenten als bemiddelaar om de soms tegenstrijdige belangen of conflicten tot een goed einde te brengen.
  • Je werkt samen met externe instanties indien het wonen moeizaam verloopt.
  • Je bouwt een goede samenwerking uit met de verschillende collega’s (teams) intern en extern.
  • Je handelt de formaliteiten aan het einde van het contract af wanneer de huurder verhuist.

Plaats tewerkstelling: Jubileumlaan 217, 9000 Gent

Heb je nog vragen over deze vacature?

Over de functie-inhoud
Koen Van der Jeugt, coördinator SVK Gent, 0494 26 40 87