Abdel header

Consulent met arbeidsbeperking

Mobiele Ploeg - Departement Human Resourses

De Mobiele Ploeg wordt organisatiebreed ingezet om tijdelijke personeelsbehoeften bij verschillende diensten op te vangen. Opdrachten als consulent duren meestal 4 maanden of langer en worden toegewezen in functie van de noden en prioriteiten binnen de organisatie, rekening houdend met eigen interesses en ambities.

Gedurende ongeveer twee jaar maak je vanuit deze functie en dienst kennis met diverse diensten en opdrachten. Je komt te weten waar je sterktes liggen en waar je je thuis voelt in onze organisatie. Zo kan deze tewerkstellingsperiode in de Mobiele Ploeg een opstap zijn om een duurzame tewerkstelling in een andere stadsdienst te vinden.

Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars. Als consulent bij de Mobiele Ploeg:

  • voer je opeenvolgende tijdelijke opdrachten uit in de verschillende departementen met hun specifieke beleidsdomeinen. Het kan gaan om meedraaien in de reguliere werking, projectwerk, beleidsuitvoerend werk,…
  • draag je in elke opdracht bij aan de doelstelling(en) van de dienst waar je tewerkgesteld wordt.
  • worden jouw taken per opdracht geconcretiseerd tot een afgebakend pakket met prioriteiten en timing.
  • draag je bij tot optimalisatie(s) van de (werking van de) diensten door input te geven over mogelijke werkvormen, vernieuwende of andere inzichten, delen van ervaringen en best practices,…
  • kan je dankzij je open geest en je flexibele ingesteldheid enorm veel bijleren.
  • krijg je de kans een waardevol netwerk uit te bouwen in onze organisatie.
  • fungeer je als ambassadeur voor organisatiebrede projecten.

Heb je nog vragen over deze vacature?
Neem contact op met Anneleen Vanhuysse (0476 99 77 43 of anneleen.vanhuysse@stad.gent), leidinggevende van de consulenten van de Mobiele Ploeg.