Gent Beige

Consulent straatparkeren

Het Mobiliteitsbedrijf heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de digitalisering van het parkeren op straat. Papieren tickets zijn vervangen door e-tickets, parkeerkaarten door digitale vergunningen en ook de parkeercontrole is volledig gedigitaliseerd. In onze software­pakketten beheren we tienduizenden actieve parkeervergunningen en worden dagelijks duizenden verkochte parkeertickets en duizenden voertuigcontroles verwerkt. Zowel de parkeerders als de medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf moeten kunnen vertrouwen op een correcte en efficiënte werking van de verschillende digitale toepassingen voor het straatparkeren.

Je komt terecht in het team straatparkeren waar je vanuit jouw kennis instaat voor de operationele werking:

 • De standaardrapporten van het team straatparkeren  worden door jou beheerd (KPI’s parkeercontrole, tickets parkeerautomaten en app/sms, dossiers parkeerheffingen, vergunningen … ).
 • Je monitort de data/rapportages en analyseert trends. Je gaat actief op zoek naar anomalieën in de data of onderzoekt specifieke cases die door jouw collega’s worden voorgelegd. Je gaat na wat de oorzaken zijn van eventuele afwijkingen op de algemene trends.
 • Op basis van jouw analyse van de beschikbare rapportage, mogelijks aangevuld met de input van collega’s, monitor je de operationele werking en onderneem je actie wanneer er bijgestuurd moet worden aan deze werking.
 • Je maakt de concrete vertaalslag van data en rapportage naar de operationele business. Dit kan onder andere de opvolging en bijsturing omvatten van:
  • de werking van de vergunningensoftware, de parkeerautomaten, de systemen voor mobiel parkeren en het register waarin alle parkeerrechten worden verwerkt.
  • de parkeerwachters, in overleg met de externe firma die instaat voor de uitvoering van de parkeercontroles.
  • de verwerking van forfaitaire retributies: vaststellingen; inlichtingen en verweren; inningen of annulaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de correcte configuratie van de verschillende software toepassingen voor parkeervergunningen, parkeerautomaten, mobiel parkeren, parkeercontrole en voor het opvolgen van retributies. Bij wijzigingen in tariefstructuren of uurregelingen, tarief- of bewonerszones, locatie van parkeerautomaten … zorg je ervoor dat de verschillende toepassingen correct en tijdig worden aangepast.
 • De ondersteuning (in tweede lijn) van de collega's bij het gebruik van de informaticatoepassingen, valt onder jouw hoede. Je beheert en onderhoudt waar nodig de gebruikershandleidingen.
 • Adviezen over mogelijke verbeteringen van processen en tools komen van jou. Aan de collega’s geef je feedback over de technische (on)mogelijkheden van applicaties.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Seppe Santens, projectleider straatparkeren, 0474 32 68 89, Seppe.Santens@stad.gent.