Header Bart 1

Departement Facility Management

Het Departement Facility Management (FM) ondersteunt de andere departementen van de Stad en OCMW – en breder Groep Gent - in facilitaire producten en diensten. Dit gaat onder meer over:

  • nieuwbouw
  • renovatie
  • verbouwingen
  • onderhoud

Het Departement telt 6 diensten:

3 klantendiensten nemen elk een specifieke klantengroep voor hun rekening die – vanuit facilitair perspectief – op elkaar aansluiten:

  • Dienst FM Onderwijs (scholen, internaten, kinderopvang en jeugd)
  • Dienst FM Welzijn (Woonzorgcentra, Lokale dienstencentra, Assistentiewoningen, Welzijnsbureaus, Open Huizen, nachtopvang, tijdelijke huisvesting,…)
  • Dienst FM Themagebouwen (cultuur, administratieve hoofdgebouwen, sport, politie, brandweer)

3 ondersteunende diensten ondersteunen de klantendiensten in hun dienstverlening en ontzorgen hen waar nodig. Ze reiken daarbij een organisatie-/groepsbreed facilitair beleidskader aan waarbinnen het klantenbeleid kan gerealiseerd worden:

  • Dienst Aankoop en Logistiek
  • Dienst Vastgoed
  • Dienst FM Beleidsondersteuning

De directeur die we zoeken staat aan het hoofd van de klantendienst FM Welzijn.