Gent roze

Departement FM

Interne structuur

Het Departement Facility Management staat in voor de ondersteuning van de andere departementen van de stad en OCMW – en breder Groep Gent - bij het bereiken van hun doelstellingen door het leveren van facilitaire producten en diensten. Het nieuwe klanten- en organisatiemodel telt 6 diensten.

De 3 klantendiensten nemen elk een specifieke klantengroep voor hun rekening die - vanuit facilitair perspectief - op elkaar aansluiten:

  • Dienst FM Onderwijs (scholen, internaten, kinderopvang en jeugd)
  • Dienst FM Welzijn (Ouderenzorg (Woonzorgcentra, Lokale dienstencentra, Assistentiewoningen,…), Sociale Dienstverlening (Welzijnsbureaus, Activering,…) en Samenleven en Welzijn (Open Huizen,…))
  • Dienst FM Themagebouwen (cultuur, administratieve hoofdgebouwen, sport, politie, brandweer, openbaar domein).                                                               

De 3 ondersteunende diensten ondersteunen de klantendiensten in hun dienstverlening en ontzorgen hen waar nodig. Ze reiken daarbij een organisatie-/groepsbreed facilitair beleidskader aan waarbinnen het klantenbeleid kan gerealiseerd worden:

  • Dienst Aankoop en Logistiek
  • Dienst Vastgoed
  • Dienst FM Beleidsondersteuning 

Momenteel is er een vacature vrij bij de Dienst FM Themagebouwen, afdeling Bouwtechniek, maar ook de afdeling bouwtechniek van de Dienst FM Onderwijs en de Dienst FM Welzijn kan in de toekomst beroep doen op dit werfreserve.