Gent roze

Departement FM

Interne structuur

Het Departement Facility Management staat in voor de ondersteuning van de andere departementen van de stad en OCMW – en breder Groep Gent - bij het bereiken van hun doelstellingen door het leveren van facilitaire producten en diensten. Het nieuwe klanten- en organisatiemodel telt 6 diensten.

De 3 klantendiensten nemen elk een specifieke klantengroep voor hun rekening die - vanuit facilitair perspectief - op elkaar aansluiten:

  • Dienst FM Onderwijs (scholen, internaten, kinderopvang en jeugd)
  • Dienst FM Welzijn (Ouderenzorg (Woonzorgcentra, Lokale dienstencentra, Assistentiewoningen,…), Sociale Dienstverlening (Welzijnsbureaus, Activering,…) en Samenleven en Welzijn (Open Huizen,…))
  • Dienst FM Themagebouwen (cultuur, administratieve hoofdgebouwen, sport, politie, brandweer, openbaar domein).                                                               

De 3 ondersteunende diensten ondersteunen de klantendiensten in hun dienstverlening en ontzorgen hen waar nodig. Ze reiken daarbij een organisatie-/groepsbreed facilitair beleidskader aan waarbinnen het klantenbeleid kan gerealiseerd worden:

  • Dienst Aankoop en Logistiek
  • Dienst Vastgoed
  • Dienst FM Beleidsondersteuning