Gent Lichtgroen

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Momenteel zijn we voor de staf van het Departement Stedelijke Ontwikkeling op zoek naar een klantencoördinator binnen de cel Relatiebeheer Managementondersteuning.

Onder het Departement Stedelijke Ontwikkeling ressorteren 11 diensten:

 • Dienst Economie
 • Groendienst
 • Dienst Milieu en Klimaat (inclusief De Energiecentrale)
 • Mobiliteitsbedrijf
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
 • Projectbureau Ruimte
 • Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
 • Dienst Werk
 • Dienst Wonen

 

Organogram Stedelijke Ontwikkeling

Klik op het organogram om de volledige versie te zien.