Uit fietsen met de collega's

Een job apart

Nele werkt 14 jaar als omgevingsambtenaar stedenbouw en vertelt over haar ervaringen binnen de dienst.

Sterke visie

Gent heeft een sterke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Als stadspersoneel werken we samen met het beleid om die visie verder te laten evolueren en te realiseren. Je kan dus echt wel wegen op de ruimtelijke evolutie van je eigen stad, de kwaliteit van het wonen en de aanleg van het openbaar domein.

Niet voor iedereen

De druk is hoog. De termijnen voor adviesverlening geven niet veel marge, waardoor efficiënt én stressbestendig kunnen werken een noodzaak zijn om deze job goed te kunnen uitoefenen.

Het team

Waar we in de beginjaren meer individueel werkten, werken we nu meer in team. Voor mij persoonlijk is dat een positieve evolutie. Wat ook typisch is voor ons team is dat we ook buiten de "werktijd" regelmatig eens iets samen doen. Vrijblijvend, maar altijd een succes! Zoals onze fietstocht (met erna een lekker etentje natuurlijk).

Resultaat zien van je werk

Wat mij nu echt een boost geeft in deze job? Wanneer ik enkele maanden of jaren na het verlenen van de omgevingsvergunning rondfiets doorheen de stad en het resultaat zie van mijn werk.