Gent Beige

Financieel consulent (m/v/x)

Team Wonen, Werk en Ruimte bij het Departement Financiën

Het Departement Financiën bestaat uit 12 klantgerichte teams die elk door een teamcoach worden geleid. Aan het hoofd van het Departement Financiën staat de Financieel Beheerder.

Je werkt in het team “Wonen, Werk en Ruimte” binnen het Departement Financiën. Het team staat in voor het Departement Stedelijke Ontwikkeling en het Departement Bedrijfsvoering van Stad Gent.

Binnen het team worden de taken verdeeld op basis van de interesses en competenties van de teamleden en rekening houdend met het feit dat er voor elke taak voldoende back-up en flexibiliteit nodig is. Binnen het departement Financiën wordt er met zelfsturende teams gewerkt, waarin de teamleden samen bepalen hoe de taken worden uitgevoerd en samen de verantwoordelijkheid nemen om de doelstellingen te bereiken.

Als financieel consulent voer je één of meerdere van onderstaande taken uit:

 • Je maakt rapporteringen op (je verzamelt en verwerkt gegevens, je maakt rapporten op in verschillende financiële tools, je maakt besluiten op voor het Management team en het College van Burgemeester en Schepenen).
 • Je doet voorbereiding voor het geven van visum door de financieel directeur.
 • Je neemt een rol op als key-user van een financiële tool.
 • Je schrijft (mee aan) handleidingen en geeft vormingen.
 • Je werkt mee aan of bent trekker van bepaalde projecten.
 • Je geeft advies over en ondersteunt in adviezen voor projectfiches.
 • Je werkt mee in het budgetproces (je voert controles en aanpassingen door en maakt rapporten op).
 • Je werkt nieuwe of aangepaste procedures uit voor zaken die minder specifieke boekhoudkundige of BTW-kennis vereisen.
 • Je werkt mee in het invorderingsproces (bijvoorbeeld het opvolgen van het, aanmaanproces, blokkeringen en openstaande vorderingen) .
 • Je werkt mee in het uitgavenproces o.a. voor het vrijgeven en verhogen van bestelbonnen, voor uploads voor uit te betalen subsidies, …
 • Je boekt subsidie-ontvangsten.
 • Je voert kascontroles uit.
 • Je krijgt in het takenpakket steun van het ganse team en de teamcoach, onder andere via het regelmatig teamoverleg en werkoverleg met de teamcoach. Er zijn binnen het departement ook experten in bepaalde materies en/of processen die de teams ondersteunen. 

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Katrien Verheye, directeur binnen het Departement Financiën op het nummer 09 249 22 64.