Gent Groen

Functiebeschrijving: sanctionerend ambtenaar binnen de Cel Autovrij Gebied van het IVA Mobiliteitsbedrijf

Het Mobiliteitsbedrijf is een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) binnen Groep Gent. Je werkt binnen de Cel Autovrij Gebied, bij de afdeling Ondersteuning.

Als consulent rechtspraktijk (sanctionerend ambtenaar) binnen de Cel Autovrij Gebied bied je ondersteuning en advies over het vergunningenbeleid en de controle van de toegang tot het autovrij gebied en voer je opdrachten uit in functie hiervan. Je past de GAS-wetgeving toe op inbreuken inzake de toegang tot het autovrij gebied tegen verboden toegangsborden (C3-borden), samen met collega’s. Hierdoor draag je bij tot een verhoogde leefbaarheid in het autovrij gebied en de ruime binnenstad.

 • Je werkt mee aan de uitvoering van het nieuwe beleid rond bewaken van de grenzen van het autovrij gebied.  Door het invoeren van cameratoezicht op de grenzen van het autovrij gebied kunnen administratieve geldboetes (GAS) uitgeschreven worden aan mensen die het autovrij gebied betreden zonder vergunning.
  • Je controleert steekproefsgewijs de verwerkingen van overtredingen door administratieve medewerkers, haalt er eventuele fouten uit en zet deze recht.
  • Je controleert en ondertekent de brieven (boetes, aanmaningen, enz.).
  • Je beoordeelt de verweren (gegrond of ongegrond) en aanvragen voor een afbetalingsplan.
  • Je staat mee in voor de maandelijkse overdracht van niet betaalde dossiers naar de gerechtsdeurwaarder.
  • Je staat mee in voor de behandeling van niet-standaard aanvragen van vergunningen tot het autovrij gebied of gerelateerde burgervragen.
  • Je bewaakt mee de goede werking van de Cel Autovrij Gebied, evalueert gemaakte afspraken, stelt verbeteringen voor in samenwerking met de andere leidinggevenden van de Cel.
  • Je staat mee in voor de rapportering naar het celhoofd, afdelingshoofd, de directeur en de financieel beheerder.
  • Je geeft raad aan de administratieve medewerkers over moeilijke dossiers en je behandelt de niet-standaard mails en telefonische vragen van burgers en andere stadsdiensten.
 • Je kent of hebt interesse om je snel in te werken in de nodige wetgeving (GAS-wetgeving, de reglementering autovrij gebied en de verkeerswetgeving) en bent op de hoogte van precedenten hieromtrent. Je neemt beslissingen inzake overtredingen en behandelt verweren. Je bent in staat om de nodige deadlines te respecteren.
 • Je zit mee in een permanentiesysteem met de andere leidinggevenden van de afdeling in kader van de avondopeningen van de balie op dinsdag. Concreet wil dit zeggen dat er om de 2 maanden 1 avond tot 19u. aanwezigheid wordt verwacht.
 • Je bent bereid na de indiensttreding de eerstvolgende opleiding rond GAS-wetgeving te volgen met het oog op het effectief behalen van het attest. Dit attest heb je nodig om in de functie van sanctionerend ambtenaar aangesteld te kunnen worden. Indien je reeds in het bezit bent van dit attest hoef je de opleiding niet meer te volgen. Het niet behalen van dit vereiste attest heeft de automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg.

Contactpersoon: Ellen Van Hamme, adjunct van de directie, tel: 09 266 28 13