Gent Beige

Gemeenschapswacht - Lijnspotter (m/v/x) - SINE/LDE

Takenpakket 
Als Gemeenschapswacht-Lijnspotter patrouilleert u dagelijks op verschillende lijnen van het openbaar vervoer en aan de bushaltes volgens de route die de verantwoordelijke bepaalt in Gent. Hierbij oefen je volgende taken uit :  

 • helpen bij in- en uitstappen (vb. reizigers met kinderwagen of rolstoel), hulp bij betaling van vervoersbewijs, zorgen voor de hoffelijkheid op de voertuigen (zitplaatsen vrijmaken voor hulpbehoevenden,…)
 • informatie verstrekken over reisweg, uurregeling, uitzonderlijke wijzigingen in trajecten of tijdsduur,…
 • toezicht houden op de voertuigen en aan de op- en afstapplaatsen, reizigers aanspreken indien er overlast is, tussenbeide komen bij conflicten,… U heeft hierbij een ondersteunende en begeleidende rol. U hebt geen controlerende of sanctionerende bevoegdheid.
 • rapporteren van mankementen aan voertuigen of haltes.
 • je maakt dagelijks een schriftelijk verslag van de vaststellingen op de voertuigen (graffiti, ontbrekende voorwerpen op de voertuigen,…) en in de omgeving van de haltes (zwerfvuil, vandalisme,…) 

 
Jouw profiel 

 • Je bent bereid om in alle weersomstandigheden te werken
 • Je hebt een goede fysieke conditie (lang rechtstaan, rug- en knie-belastend)
 • Je bent bereid om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken  
 • Je bent bereid om de basisopleiding tot gemeenschapswacht te volgen
 • Je bent sociaal vaardig • Blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden
 • Kennis Nederlands: je kunt vlot een gesprek voeren
 • Je komt in aanmerking voor de maatregel SINE  
 • Je komt in aanmerking om te werken binnen LDE (indicering) 


Kom je in aanmerking voor de maatregel SINE? 
Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (SINE-maatregel): 

 • Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs
 • Indien jonger dan 45 jaar:  minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 maanden en volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden leefloongerechtigd zijn OF minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36 maanden en volledig uitkeringsgerechtigd zijn.
 • Indien ouder dan 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 maanden en volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn.
 • Voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Stad Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor deze functie. 

Je vraagt na bij de VDAB of je voldoet aan de voorwaarden voor een SINE-maatregel. 

Tewerkstellingsplaats 
Je werkt voor de stad Gent maar de werkplek is De Lijn , Brusselsesteenweg, Gentbrugge 
 
Wat biedt Dienst Werk? 

 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
 • Vorming en opleidingen
 • Een dynamische en diverse werkomgeving
 • Extralegale voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding… 

 
Hoe solliciteren? 

 • Bel naar het onthaal van de Dienst Werk (09 269 18 80) of mail naar personeel.dienstwerk@stad.gent en schrijf je in voor de infosessie lijnspotter, die plaatsvindt op 2/12/2019 om 14u uur in AC Portus in de Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent. Tijdens de infosessie krijg je meer uitleg over de functie en het soort contract. 
 • Breng zeker je identiteitskaart, blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden en eventueel ook je CV mee. 
 • Vraag alvast aan de VDAB of je in aanmerking komt voor een SINE-maatregel. 
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op de infosessie maar toch een afspraak wenst, bel dan ten laatste op 29/11/2019 naar het onthaal van Dienst Werk, op het nummer 09 266 83 00
 • Het blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden dient ten laatste bezorgd te worden op 4/12/2019.