Header Bart 1

Hulpbegeleider in de Kinderopvang (m/v/x)

Takenpakket

Als hulpbegeleider sta je onder leiding van een kinderbegeleider (mentor) in voor de verzorging en begeleiding van een groepje jonge kinderen (0 en 3 jaar) of van kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Gedurende de tewerkstelling leer je de job van kinderbegeleider aan. Dit gebeurt in combinatie met de opleiding Begeleider in de kinderopvang (zie verder).

Naarmate je groeit in het werk en in de opleiding kunt u op de werkvloer taken uitvoeren opeen meer zelfstandige manier.

Uw taken in het kinderdagverblijf of in het initiatief voor buitenschoolse opvang, zijn :

 • U verzorgt en begeleidt kinderen, individueel en in groepsverband. Dit houdt bijvoorbeeld in: observeren, inleven in de leef- en gevoelswereld van jonge kinderen, kinderen stimuleren tot zelfstandig handelen, kinderen leren omgaan met andere kinderen, regels en grenzen aangeven, eet- en slaappatroon van kinderen volgen,…
 • U staat, in overleg met je mentor, in voor het plannen en uitvoeren van een dag- en activiteitenprogramma: u zorgt voor een vast ritme in het dagprogramma, rekening houdend met ritme van elk kind; activiteiten voorbereiden/uitwerken
 • U draagt zorgt voor orde in het kinderdagverblijf, u werkt hygiënisch, u heeft oog voor ziektesymptomen en signaleert dit, u kunt eerste zorgen toedienen, u heeft aandacht voor kinderen met dieetvoeding,…
 • U neemt deel aan teamvergaderingen
 • Aanvullende opdrachten: Aan- en afwezigheden noteren, broodmaaltijd klaarmaken, ontsmetten van speelgoed, bedjes opmaken,…

Jouw profiel

 • Ervaring in de kinderopvang is niet vereist; u moet wel over het nodige enthousiasme en inlevingsvermogen beschikken om met kinderen te werken en te spelen
 • Bereid zijn om zowel zelfstandig als in groep te werken
 • Gemotiveerd zijn om te werken
 • U heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel om met kinderen te werken
 • Inzet en doorzettingsvermogen om deze job met opleiding te combineren
 • Talenkennis Nederlands: je moet vlot een gesprek kunnen voeren (niveau 2.4)
 • Blanco getuigschrift goed zedelijk gedrag – model 2
 • In aanmerking komen voor een SINE–contract
 • Je komt in aanmerking om te werken binnen LDE (indicering).
 • Er zijn geen specifieke studievereisten

Wat biedt Dienst Werk en Activering?

 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (5 jaar)
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst: 38 uren-week: werken tussen 7u en 18u30
 • Gedurende de schoolvakanties neem je slechts beperkt verlof
 • Opleiding CVO Groeipunt Begeleider in de kinderopvang
 • Extralegale voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding…

Werkplek?

Je wordt tewerkgesteld in een stedelijk kinderdagverblijf of in een stedelijk opvanginitiatief van de Stad Gent

Word jij onze collega?

Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (SINE-maatregel):

 • Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs
 • Indien - 45 jaar: minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 maanden en volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden leefloongerechtigd zijn OF minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36 maanden.
 • Indien + 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 maanden en volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn.
 • Voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Stad Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor deze functie.
 • Je moet bereid zijn om de opleiding Begeleider in de kinderopvang via het volwassenonderwijs (CVO Groeipunt) te volgen:1 lesdag/week, aantal semesters afhankelijk van jou traject. De opleidingskosten worden betaald door Dienst Werk en Activering.

Info over deze opleiding kunt u bekomen op https://www.groeipunt.be/opleiding/zorgwelzijn/Kinderbegeleider of door te bellen naar 09/218.89.30.

Om deel te nemen aan de opleiding bent u verplicht een infomoment te volgen en een intakegesprek te hebben; de data hiervan worden u meegedeeld.

Hoe solliciteren?

Bel naar 0486 50 36 71 tijdens de kantooruren (van 9u tot 16u, niet op vrijdag) of mail naar sigrid.devriendt@stad.gent en schrijf je in voor de infosessies “hulpbegeleider in de kinderopvang”.

Infomomenten op maandag 12 september om 10u00 uur in het Balenmagazijn, Getouwstraat 10 te Gent.

Tijdens de infosessie krijg je meer uitleg over de functie en het soort contract. Je kan meteen
een afspraak maken voor een sollicitatiegesprek.

Vraag alvast aan je trajectbegeleider of je in aanmerking komt voor een SINE-maatregel.

Indien je niet aanwezig kan zijn op de infosessie, maar toch een afspraak wenst, bel dan ten laatste op 12/09/2022 naar 0486 50 36 71 of mail naar sigrid.devriendt@stad.gent. Voor vragen over de vacature kan je terecht bij Nele Impens op het nummer 0479 48 35 33 of mail naar Nele.impens@stad.gent.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.