Gent Beige

MAACT - groepswerking

Hoofdmaatschappelijk werker - contract bepaalde duur tot 31/12/2020

Inhoud:

  • Het Maatgericht Activeringscentrum heeft als doel om OCMW-cliënten hun talenten te laten ontwikkelen op vlak van werk en sociale vaardigheden.
  • Jouw team staat in voor het uitwerken en organiseren van groepswerkingen gericht op de verschillende fases van een activeringstraject.
  • De werkingen zijn gericht op het versterken van verschillende competenties, zoals interpersoonlijke, generieke en taal. Ervaringsgericht leren, toepassen van de meest gewenste methodiek en coachende begeleiding zijn hierbij belangrijk.
  • Er is zowel aandacht voor groepsdynamica als voor het individuele traject op maat van een cliënt op de activeringsladder.

Aanbod:

  • contract bepaalde duur tot 31/12/2020

Contact: