Willem

Mobiliteitsadviseur Team Straatparkeren 2

Diversiteit en afwisseling gegarandeerd: Je helpt het Team straatparkeren  met het uitzetten van de strategische lijnen van straatparkeren in Gent. Je werkt actief mee om ons jaarplan te realiseren, dit zowel m.b.t. de reguliere werking, de projectwerking als de ontwikkeling van het beleid rond straatparkeren. Je werkt hiervoor in nauw overleg met de collega’s en de teamcoach.

Je neemt een voortrekkersrol op in projecten rond straatparkeren (markeringen, voorbehouden bewonersplaatsen, personen met een handicap, …). Je bereidt deze projecten voor, zorgt voor een draagvlak bij alle actoren, implementeert deze en volgt ze op. Zo coördineer je ook de activiteiten rond P+R terreinen en buurtparkings binnen de betalende parkeerzone.

Je werkt strategische plannen en –visies uit in functie van het straatparkeren en in samenwerking met alle betrokken actoren. Je staat in voor het formuleren en rapporteren van voorstellen en adviezen over acties die nodig zijn om het beleidsdomein verder uit te bouwen en te optimaliseren. Je lanceert in dit kader de nodige studies/onderzoeken/prijsvragen, eventueel ook bij externe bureaus en volgt deze op. Dit gesteund door jouw eigen expertise. Vragen en klachten van de burgers, stadsdiensten, kabinet,…. omtrent straatparkeren volg je op en behandel je. Je bouwt expertise op van de gebruikte systemen en technieken m.b.t straatparkeren (CRM, CityControl, CityPermit, …).

Vanuit jouw expertise signaleer je potentiële knelpunten en verbeterpunten. Dankzij jouw overtuigingsskills kom je tot onderbouwde oplossingen. Je denkt hierbij zowel aan het belang van het team als aan dat van de organisatie.

Je hanteert een goede kennis van de wetgeving en reglementering m.b.t. parkeren, zoals de wegcode, plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens, wetgeving overheidsopdrachten, eigen reglementen, … Je controleert en analyseert de onderlinge afstemming tussen de verschillende reglementen inzake straatparkeren  en controleert de implementatie van deze reglementen.

Met enthousiasme ondersteun je jouw team en de teamcoaches bij het optimaliseren van werkprocessen en –procedures.  Inzicht verwerven in de thema’s en werkzaamheden van de dienst is voor jou vanzelfsprekend.

Contactpersoon : Koen Defauw, teamcoach ad interim Straatparkeren 2, 0474/86 50 11, koen.defauw@stad.gent