Gent Lichtblauw

mobiliteitscoördinator evenementen

Als mobiliteitscoördinator evenementen verzorg je de coördinatie en communicatie van de mobiliteit en de bereikbaarheid voor grote evenementen in de stad en geef je mobiliteitsadvies. Op die manier streef je er mee naar om de modal split van bezoekers aan stadsevenementen te verduurzamen en te zorgen voor een balans tussen de mobiliteitsbehoeften van evenementenbezoekers en die van andere Gentgebruikers en bewoners.

Je voert de volgende taken uit:

 • Je staat in voor de mobiliteitscoördinatie van de grote evenementen (o.a. Gentse Feesten, Lichtfestival, Floraliën, Omloop Nieuwsblad, Stadsloop):
  • je plant, organiseert en leidt de werkgroepen mobiliteit;
  • bij de evenementen waarvoor een Organisatiecomité ingericht wordt, neem je deel;
  • de door jou verzamelde mobiliteitsgegevens rapporteer je aan het Organisatiecomité en intern in het mobiliteitsbedrijf;
  • de evaluatie van de evenementen die je uitschrijft, koppel je terug met de betrokken stakeholders;
  • je zorgt voor mobiliteitsdraaiboeken;
  • Je kan inzetbaar zijn in de commandopost bij grote evenementen;
  • klachten met betrekking tot mobiliteit worden door jou behandeld;
  • je bent aanwezig op alle coördinatievergaderingen.
 • Je stelt mobiliteitsplannen en signalisatieplannen op met de nodige circulatiewijzigingen en alternatieve routes voor straten die afgesloten zijn  bij grote en kleine evenementen.
 • Je maakt bereikbaarheidsinformatie op voor bewoners, handelaars, leveranciers, … en zorgt ervoor dat die actief verspreid worden, ofwel door de organisatoren van de evenementen of door jezelf bij grote evenementen.
 • Samenwerking is cruciaal: je werkt nauw samen met organisatoren, collega-stadsdiensten, de veiligheidsdiensten, de betrokken kabinetten en externe organisaties en je zoekt naar manieren om de verschillende belangen te verenigen.
 • Je organiseert een maandelijks overleg met de diverse cellen binnen het mobiliteitsbedrijf om terug te koppelen over de voorbije en komende evenementen en lijst deze op in een jaaroverzicht.
 • Je werkt mee aan de organisatie van evenementen die door het Mobiliteitsbedrijf georganiseerd worden, zoals de week van de Mobiliteit en Gent Autovrij.
 • Je zet je kennis in over de wegcode, signalisatieplannen, verkeerstechnische taken of je ben bereid om je in die materie in te werken.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Merijn Gouweloose, coördinator-expert Mobiliteitsbedrijf, 0477/98 67 16 of merijn.gouweloose@stad.gent.