Gent Paars

Plaats in het organogram Dienst Preventie voor Veiligheid

Binnen het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid kom je terecht in het team Thematische ondersteuning op de Dienst Preventie voor Veiligheid. Je werkt er vanuit een niet-leidinggevende rol en rapporteert aan je rechtstreeks leidinggevende.

Het team Thematische Ondersteuning (TTO) bestaat uit 15 medewerkers. Het team staat in voor de stadsbrede aanpak van samenlevings-, veiligheids- en leefbaarheidsproblemen veroorzaakt door overlast, criminaliteit of onveiligheidsgevoelens. Het team Thematische Ondersteuning biedt ondersteuning daar waar een enkelvoudige eerstelijnsactie niet volstaat om een probleem aan te pakken.

De opdracht van TTO bestaat er dan in om binnen het preventieve spoor en curatieve spoor activiteiten op te zetten. Dit doen ze zowel op caseniveau (reactief/curatief) als op fenomeenniveau waarbij ze de voedingsbodems aanpakken van de gesignaleerde problemen (proactief/preventief).

Het team Thematische Ondersteuning zet acties op, op case- en/of fenomeenniveau wanneer:

 • spanningen tussen mensen in de Stad Gent een impact hebben op het samenleven, de leefbaarheid en/of de veiligheid,
 • deze spanningen zich situeren op het kruispunt tussen welzijn en veiligheid
 • de problematiek een  structureel uitgewerkt en uitgediept antwoord vraagt en een enkelvoudige eerstelijnsactie niet volstaat om een probleem aan te pakken.
 • afstemming tussen verschillende interne en externe diensten noodzakelijk is vanuit een neutrale positie

Het team Thematische Ondersteuning is opgedeeld in kleine subteams die zich elk gespecialiseerd hebben in een thema:

 • Burenconflicten
 • Horecaoverlast
 • Studentenoverlast
 • Jongerenoverlast
 • Radicalisering en polarisering
 • Intrafamiliaal geweld (IFG)
 • Complexe overlast