Gent Beige

Situering in het organogram

Het Mobiliteitsbedrijf vormt één van de diensten binnen het Departement Stedelijke ontwikkeling.

De dienst bestaat uit 14 zelfsturende teams met in totaal een 175-tal medewerkers. De teams zijn ingedeeld volgens klant en geclusterd volgens product.
Vanuit de functie adjunct van de directie-leidinggevend (m/v/x) wordt je ingezet als teamcoach binnen het IVA Mobiliteitsbedrijf.  De teamcoach draagt verantwoordelijkheid voor het team en dient terug te koppelen met de directeur, de andere teamcoaches, andere stadsdiensten en het departementshoofd.