Gent Beige

Studentenjobs in de aanbieding!

Voor elk wat wils!

Bekijk het aanbod en duid je voorkeur aan in het inschrijvingsformulier. 

Een schitterende waaier aan ondersteunende administratieve jobs bij diverse diensten (schoolvakanties, juli en augustus):

 • Ombudsdienst – ondersteunende taken
 • Burgerzaken – ondersteunende taken
 • Dienst Protocol – postbedeling en onthaal
 • Archief Gent – ondersteuning archiveren
 • Wegen, Bruggen en Waterlopen – ondersteuning digitalisering straatnaamgeving
 • Projectbureau Ruimte – Ondersteuning Landmeetcel (GIS-kennis)
 • Projectbureau Ruimte – ondersteuning Projectpunt
 • Facility Management – administratieve ondersteuning
 • Dienst Communicatie
 • Milieu en Klimaat – ondersteuning toezicht op Lage Emissiezone

Zorg voor een warm en aangepast onthaal op deze locaties (schoolvakanties, juli en augustus):

 • Gentinfopunt in AC Zuid – informeren en begeleiden
 • de Stadswinkel – verkoop en geven van info
 • De wereld van Kina: Het huis/De Tuin – kindvriendelijk onthaal en publieksassistentie
 • Schoolhoeve De Campagne – kindvriendelijk onthaal in combinatie met dierenzorg
 • infokantoor Toerisme – baliemedewerker en dienstverlening op maat (meertalig!)
 • de Bibliotheek – baliewerk en handling materialen
 • het Gravensteen – hulp bij de onthaalbalie
 • Facility Management – onthaal in stadsgebouw Sint-Salvatorstraat

Verzorgende in een Woonzorgcentrum of een Lokaal Dienstencentrum (weekends, schoolvakanties, juli en augustus):

 • Je bent minstens 17 jaar en je beschikt over een getuigschrift verzorging. Voor tewerkstelling bij een Lokaal Dienstencentrum moet je je vlot kunnen verplaatsen met auto of fiets.

Werken met jongeren bij de jeugddienst animator/monitor voor speelpleinwerking, vakantiewerking, kampen (schoolvakanties, juli en augustus): 

 • Om te werken bij de Jeugddienst moet je:
  • ofwel in het bezit zijn van het brevet animator in het jeugdwerk
  • ofwel sociaal-pedagogisch hoger onderwijs volgen
  • ofwel 3 jaar ervaring hebben als spelbegeleider(ster) in een jeugdvereniging begeleiding van de speelpleinwerking kan vanaf 17 jaar

Kinderbegeleider bij de Dienst Kinderopvang voor activiteiten in de buitenschoolse opvang (weekends, schoolvakanties, juli en augustus): 

 • Om te werken bij de Dienst Kinderopvang moet je:
  • ofwel in het bezit zijn van een attest monitor/animator
  • ofwel een opleiding in een sociale of pedagogische studierichting volgen
  • ofwel relevante ervaring als leid(st)er in een jeugdbeweging, met speelpleinwerking of met jeugdkampen hebben

Begeleider stedelijk opvanginitiatief voor asielzoekers (paasvakantie, juli, augustus en kerstvakantie):  

 • Om te werken voor de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid moet je:
  • in het bezit zijn van een monitorenbrevet (of animator in het jeugdwerk) of 3 jaar ervaring hebben als spelbegeleider (m/v) in een jeugdvereniging;
  • studeren in een richting ‘sociale sector

Liever fysiek aan de slag? In schoonmaak, een buitenjob of in de keuken? 

 • Schoonmaken (juli, augustus en september)
  • In stadsgebouwen, lokale dienstencentra, keukens,…
 • Buitenjobs (juli en augustus)
  • Dierenzorg en tuinierswerk op schoolhoeve De Campagne, onderhoud van openbaar groen, proper houden openbaar domein, logistieke voorbereiding van evenementen,…
 • Keuken- en onderhoudsmedewerker (juli, augustus en september)
  • Je bent minstens 15 jaar op het moment van tewerkstelling.

Interesse?