RO

Team Informeren en Administratie

Specifiek voor het Team Informeren en Administratie:

 • Je zal voornamelijk ingezet worden in de frontoffice-werking. Je staat samen met jouw collega’s in voor het onthaal en beantwoorden van vragen aan de Balie Bouwen en voor de telefonische dienstverlening. Van jou wordt specifiek een ondersteunende rol verwacht en neem je ook zelf blokken baliewerk en telefonie op.
   
 • Je werkt mee aan de uitbouw van de Balie Bouwen volgens de principes van het loket- en onthaalbeleid van de stad Gent.
  • Je onderhoudt hiervoor contacten met andere stadsdiensten zoals Dienst Wonen, Dienst Milieu en Klimaat, Dienst Economie, Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, Mobiliteitsbedrijf, … (in samenwerking met de leidinggevende).
  • Je staat binnen de eigen dienst en in samenwerking met deze andere diensten in voor de opmaak van gedeelde infofiches en interne afspraken. Je neemt een coördinerende rol op inzake het optimaliseren van de informatieverstrekking.
    
 • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de algemene mailbox bouwen@stad.gent en na een analyse van de vraagstelling, verleen je eerstelijnsinfo of verwijs je correct en tijdig door.