Veelzijdig facility medewerker

Teamcoach FIN Belastingen Economie+

Als teamcoach stuur je het team FIN Belastingen Economie+ aan. Dit team bestaat uit 13 medewerkers met verschillende profielen. 

Het team is verantwoordelijk voor het belastingproces van A tot Z, gaande van het opstellen en bijsturen van reglementen (in samenspraak met de senior-expert), het vestigen van belastingen (detectie, behandelen van aangiften, beantwoorden van vragen, inkohieren, enz.) tot het innen van de belastingen en behandelen van bezwaarschiften. 

Jouw team behandelt de belastingen over onder meer bedrijven, terrassen, reclameborden, werven, voorstellingen enz. Je beschikt daartoe binnen jouw team over de nodige inhoudelijke expertise.

Het andere belastingteam is het team FIN Belastingen Wonen+. De teamcoach (coördinator-expert) van dit team is eindverantwoordelijke voor de alignering van de processen en de lijnbewaking over de beide teams. Daarnaast zorgt een senior-expert vanuit dit team voor inhoudelijke expertise en informatiedoorstroming naar jouw team.

Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via volgende taken:

  • Je houdt van verantwoordelijkheid, want het volledige belastingproces, van detectie tot controle en invordering, situeert zich binnen jouw team.
  • Coachen en faciliteren van jouw team? Je doet niets liever. Je streeft naar een optimale werkplanning en organisatie om een efficiënte dienstverlening aan de klant te bieden. Hiervoor monitor je de werking, geef je feedback en stuur je bij waar nodig.
  • Je werkt actief mee aan de keuze voor de innovatieve arbeidsorganisatie binnen het Departement Financiën. Je creëert een stimulerende omgeving zodat binnen het team groei, ontwikkeling tot zelfsturing en kennisdeling ontstaat.  
  • Met enthousiasme bouw je een netwerk uit met de klant. Samen met jouw team ben je voor de klant immers het gezicht van jouw werking. De vertrouwensrelatie die je op die manier creëert, zorgt ervoor dat zaken bespreekbaar zijn en dat er optimaal kan worden samengewerkt.
  • Je legt contacten met stakeholders die behoren tot jouw domein of thema zoals bijvoorbeeld departements- en diensthoofden, financiële cellen van de departementen, het bestuur van de organisatie, ondersteunende partners of andere spelers binnen Groep Gent die aansluiten op het domein van de klant.
  • Je benadert processen en activiteiten wat betreft inhoud of aanpak met een constructief kritische blik en stemt deze op elkaar af. Je hebt oog voor bijsturing van systemen en procedures die de werkprocessen ondersteunen en reguleren. Je geeft vakinhoudelijke of technische input over optimalisaties en opportuniteiten vanuit de operationele werking en stemt overkoepelende elementen af (zoals bijvoorbeeld in het kader van software, informatiedoorstroming, enz.).
  • Je behandelt zelf geen dossiers inhoudelijk, maar coacht wel medewerkers, waaronder ook juridische experten, op vlak van dossierbehandeling.
  • Je werkt intensief samen met de coördinator-expert teamcoach van het andere team en met de senior-expert Belastingen uit het team van jouw collega, die een trekkende rol hebben in de minimale procedurele afspraken voor alle belastingprocessen, de evaluatie en herziening van de belastingreglementen en het eenduidig interpreteren van rechtspraak en rechtsleer.
  • Je bent lid van het teamcoachoverleg waarin o.a. het personeelsbeleid en het budget van het Departement Financiën vorm krijgen. Je geeft zo ook mee richting aan het hele Departement Financiën.

Heb je nog vragen over deze vacature?
Contacteer Leen Roels, coördinator – expert teamcoach FIN Belastingen Wonen+, Departement Financiën, 0472 73 40 60 of Leen.Roels@stad.gent