collega's

Teamcoach FIN Hulpdiensten

Als teamcoach stuur je het team FIN Hulpdiensten aan. Dit team verzorgt voor de klanten ‘Politiezone Gent’ en ‘Hulpverleningszone Centrum’ de uitgave- en invorderingsprocessen, het thesauriebeheer en de jaarafsluiting.

De Politiezone Gent verzekert de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties: Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Slachtofferbejegening, Lokale recherche, Handhaving openbare orde en Verkeer.

De Hulpverleningszone Centrum is een organisatie met een netwerk van posten en staat in voor brandbestrijding, hulpverlening, preventie en crisisbeheersing in al haar 18 gemeenten.

Je rapporteert aan de financieel directeur, die ook bijzondere rekenplichtige is van Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum. Je geeft leiding aan een team van 6 medewerkers.

Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via volgende taken: 

  • Je coacht en faciliteert jouw team. Je streeft naar een optimale werkplanning en organisatie om een efficiënte dienstverlening aan jouw klanten aan te bieden. Hiervoor monitor je de werking, geef je feedback en stuur je bij waar nodig. 
  • Met enthousiasme bouw je een netwerk uit met jouw klanten. Voor hen ben je het gezicht van het Departement Financiën. Je bent in staat om het vertrouwen te winnen en om bepaalde zaken bespreekbaar te maken.
  • Je legt vlot contacten met stakeholders die behoren tot een bepaald domein of thema: departements- en diensthoofden, financiële cellen van de politie en de hulpverleningszone, bestuur hulpverleningszone, vakbond, ondersteunende diensten/punten of andere spelers binnen Groep Gent die aansluiten op het domein van jouw klanten.
  • Je gaat in gesprek over en neemt diverse financiële processen/activiteiten op wat betreft inhoud of aanpak. Je stemt deze op elkaar af. Je hebt oog voor bijsturing van systemen en procedures die de werkprocessen ondersteunen en reguleren.
  • Je behandelt dossiers die voornamelijk gelinkt zijn aan jouw klanten (zoals het optimaliseren van financiële processen, onderhandelen over de wijze van ondersteuning voor de klant en het daaraan gekoppelde budget, financieringsvraagstukken in diverse domeinen, enz.). Je neemt ook zelf bepaalde processen, complexe dossiers en/of projecten op, op basis van eigen interesses en competenties en in afstemming met jouw team.
  • Vanuit jouw kennis van de operationele werking geef je vakinhoudelijke of technische input over optimalisaties en opportuniteiten en stem je af over overkoepelende elementen (zoals bijvoorbeeld in het kader van software, enz.).
  • Je bent sterk in coachen en haalt hier energie uit. Je werkt actief mee aan de organisatie van het Departement Financiën op basis van de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. In deze filosofie zijn de teams zelfsturend en nemen zij de operationele beslissingen. Zolang het team nog in een traject naar zelfsturing evolueert, neem je als teamcoach de zaken (zoals het opmaken van de planning, nemen van beslissingen, enz.) op die nog niet door het team kunnen worden opgenomen. Je creëert echter een stimulerende omgeving zodat binnen het team groei, ontwikkeling tot zelfsturing en kennisdeling ontstaat. Op lange termijn en naarmate het team meer zelfsturend wordt, neem je als teamcoach meer de rol van teamlid op, maar blijf je wel degene die deze stimulerende omgeving tot doel stelt.

Heb je nog vragen over deze vacature?
Contacteer Geert Vergaerde, financieel directeur, Departement Financiën, 0498 93 85 62 of Geert.Vergaerde@stad.gent