Header Klaartje

Telewerk-tijden

Telewerk-tijden

De bijna 10.000 collega’s van Stad Gent doen dagelijks hun best om bewoners en bezoekers van dienst te zijn.

Stad Gent werkte hiervoor een innovatief HR-beleid uit zodat onze medewerkers deze dienstverlening kunnen doen van thuis uit, op hun werkplek of een andere locatie.

Gentsters werken wijs

Ja, dat is de naam van ons beleid! Hier staan een goede balans tussen werk- en privéleven en een duurzame werkomgeving centraal.

Daarbij hoort flexibiliteit in de keuze van je werkplek. Deze kan op kantoor, thuis, op een werf of in een woonzorgcentrum zijn. Jij, in samenspraak met je leidinggevende, kiest je werkplek op basis van je activiteiten of opdrachten die je uitvoert op een bepaald moment.

Werk je op maandag en woensdag aan een loket? Je wordt natuurlijk verwacht op je werkplek, maar het verwerken van dossiers kan je evengoed thuis doen.

Digitale werkplek

Stad Gent wil een moderne werkplek creëren voor haar medewerkers. Zo wordt extra geïnvesteerd in digitale platformen voor onder meer informatie-uitwisseling en (video)chatten. Ben je niet helemaal mee op de digitale weg? Dan volg je één van de vele opleidingen.

Bovendien krijgt iedereen een digitale telewerkvergoeding, om de digitale versnelling in onze organisatie te ondersteunen.

Verbondenheid

Dat collega's vanop verschillende locaties werken brengt een extra uitdaging met zich mee: verbondenheid blijven voelen.

Daarom worden steeds diverse initiatieven opgezet om de feedbackcultuur én de teamgeest te stimuleren: uitstapjes maken, gezamenlijke koffiemomentjes, samen workshops volgen...