Abdel header

adviseur minder hinder

denker en doener op weg naar Minder Hinder - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Als adviseur 'Minder Hinder' maak je deel uit van de afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Deze afdeling coördineert jaarlijks duizenden innames van publieke ruimte voor nuts- en infrastructuurwerken, bouwwerken, horecaterrassen, innames bij handelszaken,…. Deze coördinatie bestaat uit vergunnen, controleren en handhaven.

De bredere missie van de afdeling is om erover te waken dat iedereen de publieke ruimte zo optimaal mogelijk kan gebruiken en dat hinder op het vlak van mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid maximaal wordt vermeden.

Als adviseur 'Minder Hinder' draag je de 'minder hinder' principes hoog in het vaandel:

Als expert en ambassadeur op het vlak van minder hinder:

 • ontwikkel je een doorgedreven 'minder hinder' expertise (strategieën en methodes om hinder te beperken, mobiliteit en verkeer(stechniek), uitvoering van wegen-, nuts- infrastructuur- en bouwwerken,…).
 •  draag je het 'minder hinder' beleid actief uit en dit zowel binnen Groep Gent als ten aanzien van diverse stadspartners en andere stakeholders.
 • leid je of neem je deel aan overlegstructuren, werkgroepen en vergaderingen die van operationeel en/of strategisch belang zijn voor het 'minder hinder' beleid.
 • adviseer je en ondersteun je collega’s en medewerkers van stadspartners bij de uitvoering van hun eigen opdrachten en taken i.v.m. het 'minder hinder' beleid, en zorg je voor de nodige opleidingen.

Op operationeel vlak behandel je complexe dossiers over wegen-, nuts-, infrastructuur- en bouwwerken die een grote impact hebben op vlak van mobiliteit, bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid in Gent (met name in ‘sector Zuid’: stadscentrum, zuidwijk, stationsbuurt, Ledeberg, Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint- Denijs- Westrem en Afsnee).

 • je identificeert proactief deze hindergevoelige projecten en neemt deel of organiseert de besprekingen op een hoger planningsniveau.
 • je voert een grondige omgevings- en impactanalyse uit om de belangen van de verschillende stakeholders en de hinder voor het verkeer, bewoners, handelaars, bedrijven, scholen,... zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
 • in nauwe samenwerking met diverse diensten en partners werk je maatregelen uit om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
 • om deze maatregelen te verankeren in de verdere projectaanpak voer je de onderhandelingen, zorg je voor rapportering aan de betrokken partijen en maak je de nodige afspraken voor de bestek-, vergunnings- en uitvoeringsfase.
 • je helpt de hindercommunicatie voorbereiden en bewaakt de uitvoering ervan.

Op beleidsmatig en strategisch vlak werk je intensief mee aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de Gentse 'minder hinder' visie.

 •  je formuleert voorstelen en nieuwe strategieën en je ontwikkelt kaders en instrumenten om de minderhindervisie te versterken en operationeel te verankeren.
 • bepaalde projecten en trajecten initieer, leid je en/of volg je op.
 • in functie van het 'minder hinder' beleid help je de werkprocessen van de dienst, afdeling en het Mobiliteitsbedrijf te verbeteren.
 • Afhankelijk van de dienstorganisatie kan je gevraagd worden key user en SPOC voor RADAR (het interne softwaresysteem van de afdeling) te zijn. Je zorgt voor continuïteit en verdere ontwikkeling van het systeem en werkt hiervoor intensief samen met de IT- verantwoordelijken binnen de eigen dienst, maar ook met District09 en alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie.
 • Afhankelijk van de dienstorganisatie kan gevraagd worden een SPOC- rol op te nemen voor één of meerdere interne of externe partners (zoals politie, brandweer, De Lijn, IVAGO,…).

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse, contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.714 (zonder ervaring), waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler; 
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen; 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt een masterdiploma.
  OF
 • Je hebt 2 jaar relevante professionele werkervaring in een beleidsmatige of projectmatige functie binnen één of meerdere van volgende thema's: minder hinder, mobiliteit, verkeerstechniek, bouwwerken, wegen- nuts- en infrastructuurwerken.
 • Bij de start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Voeg een inschrijvingsbewijs van je laatste jaar toe.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Ben jij onze nieuwe adjunct van de directie?
Schrijf je in ten laatste op 27/05/2024 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Vermeld de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud als er relevante werkervaring gevraagd wordt.
 • Een kopie van je diploma.
 • Als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. 
 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. Voorafgaand aan het gesprek kan gevraagd worden om een case of presentatie voor te bereiden. Bijkomend zullen er adviserende computergestuurde selectietesten afgenomen worden.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Het schriftelijk deel gaat door, onder voorbehoud van wijzigingen, op 12 juni 2024.
Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 1, 2, 3 of 5 juli 2024.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Probleemoplossend werken
 • Omgevingsbewust handelen
 • Analyseren
 • Conceptualiseren
 • Samenwerken
 • Overtuigen

Meer info vind je in het competentiehandboek.

Heb je nog vragen over deze vacature? 

 • Over de functie-inhoud:
  Contacteer Jakob-Jan Van Winckel – afdelingshoofd Innames Publieke Ruimte - jakobjan.vanwinckel@stad.gent – 0474 22 78 29
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: 
  Onze collega van Dienst Selectie staat voor je klaar: Thomas Van Moerkerke, tel: 0470 21 29 85, Thomas.VanMoerkerke@stad.gent
 • Of bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.