Gent Groen

afdelingshoofd (woon)toezicht (m/v/x)

Regelbeschermer in het kwadraat - Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Je leidt een team van controleurs en stuurt de werkzaamheden van je afdeling aan. Samen met jouw medewerkers biedt je kwaliteitsvolle dienstverlening aan jouw klant. Je realiseert een goede samenwerking met en tussen je medewerkers onderling met oog voor verbetering van de bestaande werking en in samenwerking met de collega-diensten (bv. dienst Wonen) en de andere afdelingen binnen de dienst.
Momenteel zijn we op zoek naar een afdelingshoofd voor de afdeling woontoezicht. Je werkt hierbij in hoofdzaak rond de doelstellingen m.b.t. wonen en stuurt een team van controleurs aan

 • De dagelijkse werking van de afdeling coördineren is helemaal jouw ding.
  • Je volgt de werking van je afdeling op, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch als financieel vlak;
  • Je zorgt ervoor dat je afdeling als één samenwerkend geheel functioneert. Je organiseert (team)overleg en faciliteert en stimuleert de teamwerking, ook over de verschillende afdelingen heen;
  • Je zorgt voor een verantwoorde inzet en werkplanning van de medewerkers, en waakt over de flexibiliteit in de opdrachtenverdeling;
  • Je zorgt ervoor dat de nodige procedures en rapporteringsdocumenten uitgewerkt, opgevolgd en uitgedragen worden;
 • Je geeft leiding aan je medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het
  personeelsbeleid van de Stad Gent/OCMW Gent. Je  geeft sturing, stimuleert zelfontplooiing, volgt de werkbelasting op, hebt oog voor welzijn, veiligheid en deontologisch handelen,…
 • Medewerkers kunnen bij jou terecht! Tevens ben je het centrale aanspreekpunt van je afdeling.
  • Als er zich op inhoudelijk of technisch vlak problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers sta je je medewerkers bij.
  • Je bewaakt de afstemming en het geïntegreerd werken tussen je afdeling en de andere afdelingen van de dienst en het departement.
  • Je organiseert structureel overleg met de betrokken beleidsdienst(en) en ad hoc volgens de noodzaak met andere partners.
  • Je onderhoudt contacten met diverse (externe) organisaties met oog op het uitbouwen van expertise en van een netwerk. Je werkt indien nodig samen projecten uit.
 • De inhoudelijk complexe dossiers neem je zelf op en je behandelt vragen vanuit jouw expertise.  
  • Je onderzoekt de vraag, werkt een voorstel uit, bespreekt dit met de belanghebbenden en waar nodig in de diverse overlegorganen.
  • Je communiceert de praktische gevolgen van het ontwerp aan de belanghebbenden binnen de organisatie.
  • Je volgt dienstgebonden regelgeving, beleidsbeslissingen en thema’s op en zoekt naar nieuwe of optimalisaties van bestaande regelgeving, initiatieven, procedures en methodieken.
  • Je vertaalt vanuit je expertise de eventuele veranderingen in werkwijzen, procedures, reglementeringen, beleidsbeslissingen, enz. in praktische implicaties voor je afdeling. In overleg met je medewerkers doe je de nodige aanpassingen. Je weet betrokkenen en medewerkers te overtuigen  van het belang ervan.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Ine Ruttens, directeur Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, 09 268 23 50.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau; Als interne medewerker behoud je jouw statuut.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.215 (1 jaar anciënniteit)) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.
Wat zijn de voorwaarden?

 • 1 jaar relevante professionele werkervaring in het leiden en/of coördineren van een team/afdeling/project
  OF
  1 jaar relevante professionele ervaring in de woonmaterie, in de materie van toezicht/handhaving, of een combinatie van beide.
   

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat  uit:

 • Een computergestuurd deel voor kandidaten zonder een master diploma of een diploma hieraan gelijkgesteld.

Dit bestaat uit een eliminerend niveaubepaling op het niveau van de functie, aangevuld met een niet-eliminerend persoonlijkheidsonderzoek en eventueel een planningsproef.

 • Een eliminerend kort mondeling deel

In dit kort mondeling deel worden motivatie en een beperkt aantal competenties gemeten. Je moet 50% behalen om te slagen en om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel.

 • Een niet-eliminerend computergestuurd deel voor kandidaten met een master diploma of een diploma hieraan gelijkgesteld

Dit bestaat uit een niveaubepaling op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek en eventueel een planningsproef.

 • Een eliminerend mondeling deel

In dit mondeling deel worden competenties en/of motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dien je een presentatie of dergelijke te geven. Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, team leiden, coachen, beslissen, organiseren, technische vaardigheden beheersen, samenwerken.

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 12/08/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 12/08/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in). Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66)266 75 72), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg. Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Let op! Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 28 juli 2019 is de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg gesloten. In die week kun je ons niet telefonisch bereiken. E-mails kunnen we vanaf maandag 29 juli opnieuw beantwoorden.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …