Gent Lichtgroen

beleidsmedewerker land- en tuinbouw (m/v/x)

strateeg duurzame land- en tuinbouw - Dienst Economie

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Economie van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 

De Dienst Economie bestaat uit verschillende teams. Je wordt tewerkgesteld binnen de staf. Als beleidsmedewerker land- en tuinbouw werk je ten behoeve van het stadsbestuur en sta je in voor het versterken van een ondernemersvriendelijk klimaat door gerichte acties en adviezen aangaande de landbouwsector. 

 • Je staat (proactief) in voor het formuleren van voorstellen en adviezen over acties die nodig zijn om het beleidsdomein verder uit te bouwen en te optimaliseren. Deze voorstellen en adviezen bespreek je met de belanghebbenden en leg je voor aan de vastgelegde overleg- en beslissingsorganen.
 • De kwaliteitsvolle uitvoering van acties en opdrachten  verbonden aan jouw voorstellen en adviezen liggen binnen jouw verantwoordelijkheid. Dit houdt onder meer in dat je:
  • belanghebbenden en partners sensibiliseert en stimuleert om projecten op te starten, samenwerking aan te gaan,..
  • het sectoraal overlegmoment voor Gentse land- en tuinbouw  organiseert (voorbereiden, opvolgen van afspraken) met belanghebbenden en eventueel zoekt naar relevante interne/externe partners
  • specifieke ruimtevragen van landbouwers coördineert en opvolgt in samenwerking met de betrokken diensten
  • de procedure voor vaststelling van schade aan landbouwteelten opstart en opvolgt
  • deelneemt aan relevante platformen en werkgroepen binnen Stad Gent als expert met betrekking tot de economische aspecten van landbouw
  • eventueel instaat voor de administratieve en financiële opvolging van de acties
  • jouw vaktechnische kennis en vaardigheden toepast en hierbij rekening houdt met de beleidslijnen van het stadsbestuur
  • de geldende regelgeving, richtlijnen en procedures correct toepast en de correcte naleving ervan door derden bewaakt
  • de kwaliteit van de uitgevoerde acties evalueert en bijstuurt waar nodig
 • Je behartigt de nazorg en dienstverlening die uit de uitgevoerde acties voortvloeien en geeft adviezen aangaande materies die tot jouw bevoegdheid behoren:
  • je treedt op als expert in je vakdomein en analyseert en beantwoordt vragen van de belanghebbenden
  • evoluties binnen jouw vakdomein volg je van dichtbij op (bv: innovatie in de landbouw) en je verricht daarnaast ook studiewerk. Je analyseert trends, visies, reglementeringen, enz. en formuleert voorstellen ter implementatie ervan. In dit kader ga je actief op zoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden met experten/partners in het werkveld
  • je bekijkt welke evoluties voor wie relevant zijn, vertaalt eventueel de gevolgen ervan naar de praktijk en signaleert deze aan de belanghebbenden. Je levert bijvoorbeeld expertinfo voor eerstelijnsdienstverlening aan land- en tuinbouwers via het OOG

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Els De Leeuw, directeur Dienst Economie: els.deleeuw@stad.gent, 09 266 84 01, 0476 96 48 08.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.108 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling is AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Je beschikt over:

 • ofwel minimum 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het (beleids)domein land- en tuinbouw
 • ofwel een master diploma binnen het domein van land- en tuinbouw.

  Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.   

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

 

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. Als je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Dit selectieonderdeel valt weg indien het aantal kandidaten kleiner is dan 15.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen indien je over een masterdiploma beschikt. Dit onderdeel bestaat uit testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... aantoont en eventueel jouw motivatie brengt. Voorafgaand aan het interview bereid je een case voor.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten:

klantgericht handelen, resultaatgericht werken, conceptualiseren, omgevingsbewust handelen, zich een oordeel vormen, technische vaardigheden beheersen (kennis beleidsdomein land- en tuinbouw).

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op  09/09/2019. Klik onderaan op deze pagina op 'solliciteer nu'.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 09/09/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in). Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.
 • als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

 

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg. Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Let op! Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 28 juli is de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg gesloten. In die week kun je ons niet telefonisch bereiken. E-mails kunnen we vanaf maandag 29 juli opnieuw beantwoorden. 

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …