Gent roze

beleidsmedewerker woonbeleid (m/v/x)

beleidsmedewerker - diverse diensten

Beschrijving

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Laat de stad door je aderen stromen. Momenteel is er één vacature bij de Dienst Wonen van het Departement Stedelijke Ontwikkeling, naast deze openstaande plaats zullen we in de toekomst beroep doen op deze selectie voor gelijkaardige vacatures. 

Bouw mee als beleidsmedewerker woonbeleid (m/v/x/) aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande rollen:

 • een expert:
  • Je geeft vanuit jouw expertise adviezen aangaande de materies die tot jouw bevoegdheid behoren. Je doet dit op structurele basis, ad-hoc basis en spontaan als jouw expertise kan bijdragen tot een betere oplossing.
 • een realisator:
  • Je werkt acties en opdrachten uit in het kader van de reguliere werking van dienst Wonen, in uitvoering van het woonbeleid van Stad Gent. Deze acties/opdrachten pak je projectmatig aan. Concreet betekent dit dat je per actie onder meer de doelstellingen formuleert, de nodige contacten legt voor de uitvoering van de actie, instaat voor de implementatie en de nazorg, enz. Je werkt hiervoor samen met collega’s van dienst Wonen en/of andere diensten.
 • een beleidsuitvoerder:
  • Je werkt in opdracht van het lokaal bestuur. Je adviseert beleidsbeslissingen die je na politieke validatie uitvoert. Je rapporteert aan de betrokken schepen en haar kabinet en je bent beschikbaar om op alle gerelateerde beleidsvragen te antwoorden.
 • een spilfiguur:
  • Als spilfiguur volg je lopende acties en geplande acties en/of werkzaamheden op die van toepassing zijn op jouw werkveld, ook op administratief (-juridisch) en financieel vlak. Je wint bijkomend advies in bij andere experten om kwalitatief werk te leveren.
  • Je brengt, in functie van de nood, de betrokken stadsdiensten en externe partners samen om acties en/of werkzaamheden te stroomlijnen. Partners kunnen op jou rekenen voor het behalen van de doelstellingen.
 • een netwerker:
  • Tot een van jouw opdrachten behoort het realiseren van een optimale informatiedoorstroming en het verder uitbouwen en onderhouden van een netwerk met verschillende partners (stadsdiensten, externe organisaties en/of klanten, bovenlokale overheden, andere steden).
  • Je weet wie binnen jouw werkveld de hoofdrolspelers zijn en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op.

 

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Hilde Reynvoet, Directeur dienst Wonen, op het nummer 0485 48 11 36.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een master diploma 

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.                                                                                                                       

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

 • minimaal 1 jaar relevante beroepservaring in woonbeleid, beleid in kader van ruimtelijke ordening, etc.

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

 

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

 • Een niveaubepalende test als je niet beschikt over een masterdiploma. Deze bestaat uit computergestuurde selectietesten op het niveau van de functie. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een telefonisch interview waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. Je moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. Indien je bij de 30 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen in dit selectieonderdeel.

 

Om te slagen in de selectieprocedure moet je minstens 60% behalen op het eindresultaat.

Het telefonisch deel gaat onder voorbehoud door in de week van 25 maart.

Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door in de week van 19 april.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, samenwerken, netwerken, rapporteren, zich een oordeel vormen, overtuigen en probleemoplossend werken.

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 18/02/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

 

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 18/02/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in).
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

 

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van bepaalde duur t.e.m. 30 november 2021 op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3.108 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.


De plaats van tewerkstelling is Woodrow Wilsonplein.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures of voor gelijkaardige vacatures bij andere diensten.

 

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66) collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.