Header Brecht

consulent maatschappelijk werk

ondersteuner van senioren en buurtbewoners - lokale dienstencentra

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Lokale Dienstencentra van het Departement Gezondheid en Zorg. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

De lokale dienstencentra (LDC) bieden onder andere ontspannings- en vormingsactiviteiten, dienstverlening, informatie en advies. De LDC hebben het doel de buurtbewoners, voornamelijk de senioren, te ondersteunen om zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier thuis te laten wonen of om samen op zoek te gaan naar een passend alternatief.

 • Je bemiddelt, geeft advies en ondersteunt cliënten met algemene vragen rond maatschappelijk werk en specifieke vragen rond het thema ouder worden, onder andere:
  • huisvesting en aangepaste woonvormen voor senioren, …;
  • aanvragen van premies en tegemoetkomingen;
  • vroegtijdige zorgplanning;
  • mantelzorg;
  • vervoersvragen;
  • hulp en zorg aan huis;
  • financiële vragen;
 • Je zorgt ervoor dat je zicht krijgt op de woon-, welzijns- en leefsituatie van de hulpvrager door onder andere huisbezoeken te doen.
 • Je werkt vanuit de principes van doelgerichte zorg waarbij de cliënten centraal staan en je tracht te werken naar oplossingen die voor hén prioritair zijn.
  • Je stimuleert hierbij de zelfredzaamheid van de hulpvrager.
  • Je informeert de cliënt of de vertegenwoordigers over hun rechten en plichten.
  • Je verwijst door naar het meest gepaste aanbod (al dan niet van het lokaal dienstencentrum zelf) en ondersteunt hierbij de hulpvrager in de mate van het nodige.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van het cliëntoverleg. Je overlegt met collega’s, leidinggevenden en derden met als doel een kwalitatieve hulpverlening te verzekeren.
 • Je bouwt netwerken uit met andere actoren in het zorg- en welzijnslandschap om op een vlotte manier door te verwijzen, samen te werken rond cliënten en om gezamenlijke buurtprojecten op te starten.
 • Je werkt ook samen met het informele netwerk rond cliënten:
  • Je ondersteunt en versterkt familieleden, mantelzorgers en andere niet-professionele hulpverleners rond de cliënt.
  • Je werkt actief mee aan het “buren voor buren”-verhaal waarbij hulpvragers kunnen geholpen worden door een behulpzame buur. Hiervoor werk je nauw samen met de buurtzorger en de antennemedewerker.
  • Je ondersteunt vrijwilligers zoals huisbezoekvrijwilligers, vervoersvrijwilligers,… Dit doe je in afstemming met je collega’s.
 • Je hebt een belangrijke signaalfunctie zowel met betrekking tot individuele cliënten als tot noden en behoeften in je buurt. Deze deel je mee op het daartoe meest aangewezen niveau.
 • Je organiseert op een planmatige manier acties/activiteiten rond sociale thema’s zoals bijvoorbeeld mantelzorg, eenzaamheid…. Daarbij durf je creatief te zijn en buiten de lijntjes te kleuren.
 • Je ondersteunt je collega’s binnen het lokaal dienstencentrum om op een passende manier om te gaan met kwetsbare cliënten. Zo voorzie je de buurtzorger en de antennemedewerker van de nodige informatie en ondersteuning om bepaalde (eenvoudige) hulpvragen zelf te kunnen oplossen.
 • Je past de procedures nauwkeurig toe en registreert in de daartoe aangewezen systemen en document.
 • Je neemt actief deel aan de algemene werking van het lokaal dienstencentrum. Zo help je bijvoorbeeld bij de organisatie van opendeurdagen, buurtfeesten en rondleidingen.
 • Je bent een mentor bij de opleiding van (nieuwe) collega’s en stagiairs.

Ingrid vertelt over haar job in lokaal dienstencentrum De Horizon | Vacatures (gent.be)

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf € 3.000 (0 jaar ervaring) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 26 verlofdagen; 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst;

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is.  Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.  

Het betreft een contract waarbij de rechtspositieregeling van Ouderenzorg wordt gevolgd, dit wijkt af van de regelgeving van de rechtspositieregeling van Personeel OCMW-Gent en Stad Gent. Eén van de grootste verschillen is dat personeelsleden bij Ouderenzorg 26 vakantiedagen hebben. 

Wat zijn de voorwaarden?

Ben jij onze nieuwe consulent maatschappelijk werk?
Schrijf je in ten laatste op 24/06/2024 door op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. 
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Voeg een inschrijvingsbewijs van je laatste jaar toe.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. Voorafgaand aan het gesprek kan gevraagd worden om een case voor te bereiden. Bijkomend kunnen adviserende computergestuurde selectietesten afgenomen worden.

Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 8 en 9 juli 2024. 

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Samenwerken
 • Organiseren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Probleemoplossend werken

Meer info vind je in het competentiehandboek.

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud:
  Contacteer Stefaan Coppieters, centrumleider LDC De Horizon, 0479 62 13 55. 
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: 
  Onze collega van Dienst Selectie staat voor je klaar: Inge Van de Steene, 0476 60 44 08, inge.vandesteene@stad.gent.
  Of bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.