Gent roze

consulent rechtspraktijk (m/v/x)

krak in wetgeving - diverse diensten

Beschrijving

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Laat de stad door je aderen stromen en bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als consulent rechtspraktijk voer je opdrachten uit en/of werk je als dossierbeheerder met betrekking tot het specifieke werkveld van de dienst waar je werkt. Je staat in voor het voorbereiden van en mee formuleren van juridische adviezen aangaande de materie van je dienst.

Je bent gespecialiseerd in een specifiek domein en ondersteunt en adviseert vanuit jouw expertise externe klanten en/of medewerkers en stadsdiensten. Je voert de opdrachten die hieruit voortvloeien zelfstandig uit. Je volgt ontwikkelingen binnen je werkveld op en zorgt ervoor dat de nodige veranderingen binnen jouw werking worden geïmplementeerd.

Op heden zijn er voor consulent rechtspraktijk (m/v/x) vacatures bij 2 verschillende diensten:

 1. Juridische Dienst en Kennisbeheer (meer specifiek binnen de Cel Verbonden Rechtspersonen en de Cel Overheidsopdrachten)
 2. IVA Mobiliteitsbedrijf (meer specifiek als sanctionerend ambtenaar binnen de Cel Autovrij Gebied)

Meer informatie over de verschillende functies vind je door op bovenstaande linken te klikken.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Voor de functie van consulent (rechtspraktijk) bij de Juridische Dienst en Kennisbeheer moet je beschikken over een bachelordiploma rechtspraktijk of een bachelordiploma rechten (of gelijkwaardig).
 • Voor de functie van consulent (rechtspraktijk) (sanctionerend ambtenaar) bij het IVA Mobiliteitsbedrijf moet je beschikken over een bachelordiploma rechtspraktijk of een bachelordiploma rechten of een masterdiploma criminologie (of gelijkwaardig). Op moment van aanstelling moet voor de functie van sanctionerend ambtenaar tevens aan deze voorwaarden voldaan zijn:
  • Je beschikt over een attest van de opleiding rond GAS-wetgeving. Wanneer dit attest niet bij aanstelling kan voorgelegd worden moet je tijdens de tewerkstelling de eerstvolgende opleiding rond GAS-wetgeving volgen en het attest effectief behalen om in de functie aangesteld te kunnen worden en als sanctionerind ambtenaar op te treden. Het niet behalen van dit attest zal aanleiding geven tot ontslag uit de functie zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.
  • De sanctionerend ambtenaar mag slechts door de gemeenteraad worden aangewezen na advies van de procureur des Konings.
  • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister – je mag niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.                                                                                                                       

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

 1. Een generieke schriftelijke proef waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie van consulent rechtspraktijk krijgt. Je moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel en om toegelaten te worden tot het functiespecifiek onderdeel. Bij een nieuwe vacante betrekking van consulent rechtspraktijk bij een andere dienst binnen een periode van twee jaar, moet de  geslaagde kandidaat enkel nog het functiespecifiek onderdeel afleggen en blijft het resultaat voor het generiek selectieonderdeel behouden.
 2. Een functiespecifiek selectieonderdeel bestaande uit:
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen in dit selectieonderdeel om te slagen in de selectieprocedure.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, analyseren, zich een oordeel vormen, regelgericht werken, probleemoplossend werken, rapporteren (incl. schriftelijk/mondeling communiceren), samenwerken

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 25/02/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Ook als je geen interesse hebt in één van de huidige concrete vacatures, maar je wil in de toekomst wel een functie van consulent rechtspraktijk opnemen, is het raadzaam om te solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 25/02/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in).
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 2.461 (0 jaar anciënniteit)) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen; 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

Met deze selectieprocedure leggen we per specifieke functie een wervingsreserve aan.

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Freya Clauwaert (09 266 75 72), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.