controleur (m/v/x)

bewaker die de openbare werken in goede banen leidt

Beschrijving

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

 

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van het Departement Publieke ruimte. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Je staat als controleur -  leidinggevend (m/v/x) in voor de organisatie, controle en opvolging van de vernieuwings- en onderhoudswerken aan het openbaar domein en/of de verkeerstechnische werken (signalisatieplaatsen, wegmarkeringen, …) van de Stad Gent.

 

Indien dit voornamelijk is met teams van eigen personeel:

 • Je geeft leiding aan een team van medewerkers, coacht en motiveert hen;
 • Je maakt de korte en lange termijn planning op volgens de afspraken en procedures die gelden binnen de dienst (vb. prioriteitenbepaling, beschikbaarheid van medewerkers, enz.);
 • Op basis daarvan maak je de taakverdeling op, verdeel je deze onder je medewerkers en zorg je voor de nodige hoeveelheid grondstoffen, materiaal en materieel;
 • De toepassing van de persoonlijke beschermingsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften van je medewerkers is één van jouw prioriteiten;
 • Technische problemen tijdens de uitvoering of vragen en problemen van het uitvoerend technisch personeel? Jij lost ze met veel plezier op en/of signaleert ze!;
 • Je haalt energie uit het opvolgen van de kwaliteit en het rendement van werken uitgevoerd in eigen beheer en door externe partners;
 • Dit doe je natuurlijk niet allemaal alleen. Je overlegt en werkt samen met directe collega’s en, interne en externe partners;
 • Op vlak van administratie vraagt dit dan weer om een vlijtige opvolging en rapportering.

 

Indien dit voornamelijk is met externe partners (aannemers): 

 • In samenspraak met de projectleiders volg je de werken die uitgevoerd worden door externe partners op technisch, administratief en financieel vlak met veel enthousiasme op;
 • Je staat in voor de voorbereiding van de werkzaamheden (vb. opzoeken van info, omschrijven van de werkzaamheden,...);
 • Op basis van een type bestek waarop de aannemers ingetekend hebben maak je een meetstaat op;
 • Afspraken maken met de aannemer om de werken in uitvoering te brengen (duurtijd werken, nakijken signalisatieplan,…) is voor jou een evidentie;
 • Je gaat graag ter plaatse! voor controle en opvolging van de werken ga je zeer regelmatig op werfbezoek;
 • Je zorgt op administratief en financieel vlak voor de nodige rapportering door het opmaken en/of verwerken van werfverslagen, vorderingsstaten, afrekeningsstaten, opleveringen enz.
 • Problemen of onregelmatigheden? In samenspraak met jouw partners probeer jij steeds tot een oplossing te komen!

 

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Antoon De Ruyver, coördinator – expert, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 71 08.

 

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

 

 • je beschikt over een bachelor diploma in een technische richting.
 • indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten. Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum. Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.
 • je hebt een rijbewijs B (handgeschakeld) als je start in de job


Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden

 

 

Wat zijn de selectiestappen?

 

 • Een niet-eliminerend computergestuurd deel.
  Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek
 • Een eliminerend eerste deel: je krijgt vragen, cases of proeven voorgelegd gelinkt aan de functie-inhoud.

Je moet 50% behalen om te slagen en om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel.

 • Een eliminerend mondeling deel.

In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel zal je ook een case moeten uitwerken.

Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

 

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, samenwerken, probleemoplossend werken, organiseren, rapporteren, technische vaardigheden beheersen, coachen en team leiden.

 

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 3/12/2018. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

 

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 3/12/2018: 

 • een recent cv (of vul je werkervaringen en opleidingen in de voorziene velden in)
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.
 • kopie van jouw rijbewijs

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

 

 

Wat krijg je van ons?

 

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 2461,00 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;

 

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan met pools. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures of voor gelijkaardige vacatures bij andere diensten.

 

Als interne medewerker behoud je jouw statuut.

 

Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.

 

 

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

 

Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), consulent bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.