Gent roze

coördinator-expert HR Data en Rapportering (m/v/x)

kei in HR Data en Rapportering - Dienst HR Data en Planning

Beschrijving

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst HR Data en Planning van het Departement Human Resources. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Binnen de Dienst HR Data en Planning zijn er 2 teams. Je geeft leiding aan het team Data en Rapportering dat uit 4 medewerkers bestaat. Daarnaast is er het team Personeelsbudgettering.

Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van de dienst.

 

Als leidinggevende van het team Data en Rapportering ben je samen met een team van experten verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van HR gebonden rapportering, zowel binnen en tussen de diensten van het HR departement als naar de klanten van Groep Gent (binnen én buiten de organisatie).
  • Je bouwt kennis op rond, en komt tot een proactieve houding m.b.t. de rapporteringsbehoeften binnen de diensten van HR en bij de interne klanten.
  • Je garandeert de operationele rapportering en zorgt ervoor dat deze regelmatig en tijdig ter beschikking wordt gesteld.
  • Je houdt contact met andere teams binnen de groep Gent die rond rapportering en data werken. Zo optimaliseer je de werkmethodes en procedures onderling en stem je deze onderling af.
  • Je werkt nauw samen met de ICT provider, Digipolis, om te komen tot een steeds verdere ontsluiting van HR data.
  • Je documenteert en ontwikkelt waar nodig de definities rond data binnen HR.
  • Je documenteert en brengt rapporten in kaart.
 • Het in kaart brengen en waar mogelijk bijsturen van de HR informatiestromen, processen en software platformen (interfaces), telkens vanuit het business perspectief. Intern overzicht aanbieden en onderhouden via databeheer, projectleiding, het sensibiliseren van anderen rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening.
  • Dankzij jouw opgebouwde kennis, reik je HR diensten methodes aan die leiden tot betere datakwaliteit.
  • Je documenteert en brengt de HR data structuren en samenhang in kaart.
  • Tevens doe je aan data security management met grote klemtoon op de privacy die verbonden is aan HR data.
  • Je moedigt de rol van data steward aan en ontwikkelt deze als meerwaarde in de relaties met de ICT provider, Digipolis.
  • Je verwerft de nodige autoriteit binnen dit domein en ontwikkelt het team tot centraal aanspreekpunt voor alle data gerelateerde vragen en evoluties.
 • Overzicht ontwikkelen en beheren van het geheel van HR platformen en hun onderlinge samenhang, dit vanuit een business perspectief.
  • Je bent betrokken bij ontwikkeling van nieuwe HR software platformen en staat daar in voor de efficiëntie van de opbouw met oog op eenvoud en performantie.
  • In nauwe samenwerking met digipolis, pas je business definities en standaarden toe binnen de ontwikkeling van nieuwe platformen.
  • Je wordt expert in de nieuwe regulering rond privacy (GDPR) en bouwt dit verder uit
 • Je neemt bovendien de rol op van ICT coördinator voor het departement HR.
 • Je geeft leiding aan een team van experten:
  • Vanuit je coachende rol heb je oog voor de ontwikkeling van je medewerkers en tracht je tot een dynamiek te komen waar experten zich gestimuleerd voelen om hun expertise te ontwikkelen en efficiënt in te zetten voor de organisatie. Je faciliteert je team in het bereiken van de team- en persoonlijke doelstellingen.
  • Vanuit je leidende rol communiceer je helder vanuit een afgestemde visie en anticipeer je op toekomstige evoluties.
  • Vanuit je rol als manager organiseer je jouw team goed om op een efficiënte manier de verwachte resultaten te behalen en je evalueer je je medewerkers op een objectieve manier.
  • Vanuit je rol als netwerker toon je een grote gevoeligheid voor de omgeving en zijn noden, motiveer je jouw medewerkers om zich creatief te tonen en moedig je je team aan om zelf een netwerk uit te bouwen.

 

 

 

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Caroline Pannier, leidinggevende van de Dienst HR Data en Planning, op het nummer 09 266 30 21.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt minstens 2 jaar relevante professionele (project)leidinggevende ervaring


Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

 

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

· Een computergestuurd deel indien je geen master diploma of een diploma hieraan gelijkgesteld hebt. Dit bestaat uit een eliminerend niveaubepaling op het niveau van de functie.

 

. Een eliminerend kort mondeling deel. In dit interview wordt een beperkt aantal competenties en motivatie gemeten aan de hand van een interview met een selectiecommissie. Je moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel om tot de volgende proeven toegelaten te worden. Met deze punten wordt verder geen rekening gehouden, tenzij op alle overige selectieonderdelen een ex aequo behaald wordt.

Slechts 10 kandidaten mogen doorgaan naar het volgende selectieonderdeel, in volgorde van de behaalde score.

 

· Een eliminerend assessment center. Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek (inclusief een assessement center op het niveau van de functie). Het assessement center resulteert in één van volgende beoordelingen: 'gunstig', 'gunstig met voorbehoud' of 'ongunstig'. Indien je een beoordeling met 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, word je toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

 

· Een eliminerend mondeling deel. In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dien je een presentatie of dergelijke te geven. Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

 

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, team leiden, coachen, beslissen, organiseren, omgevingsbewust handelen, conceptualiseren, technische vaardigheden beheersen (analyseren, synthetiseren, sterke affiniteit met IT).

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 17/12/2018. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

 

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 17/12/2018:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in).
 • als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

 

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

 

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3954 (2 jaar anciënniteit)) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.


De plaats van tewerkstelling is Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.

 

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan met pools. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures of voor gelijkaardige vacatures bij andere diensten.

 

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Freya Clauwaert (09 266 75 72), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg, of mail naar jobs@gent.be.