OCMW Lichtblauw

coördinator-expert sociaal woonpatrimonium (m/v/x)

deskundige in vastgoed met financiële feeling - Staf Algemene Beleidsondersteuning

Beschrijving

Gentenaars kunnen bij het OCMW Gent terecht voor advies of hulp over budget, wonen, opleiding, werken, administratie, opvoeden en ouder worden. Meer dan 2.000 medewerkers staan paraat. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Context sociaal woonpatrimonium: De schaarste aan betaalbare, kwalitatieve woningen in Gent hypothekeert de werking en sociale doelstellingen met betrekking tot betaalbaar wonen van stad Gent. Momenteel wachten 10.500 huishoudens in Gent op een sociale woning, wachttijden variëren tussen 3 en 10 jaar. Dakloosheid en zware woonproblemen impacteren het leven en maken de begeleidingen ook op andere levensdomeinen heel moeilijk. Het is dan ook van groot belang om hier iets aan te doen. Naast het ‘actief patrimonium’ (kantoren, lokale dienstencentra, …) bezit OCMW Gent ook ‘passief patrimonium’. Dit zijn gronden, gebouwen, bossen,… e.d. die geen directe, fundamentele bijdrage leveren aan de dienstverlening of de beleidsdoelstellingen van OCMW Gent en betreft enkele eigendommen op het grondgebied Gent, maar de meeste eigendommen bevinden zich buiten Gent.

Laat de stad door je aderen stromen bij Staf Algemene beleidsondersteung van het Departement Sociale Dienstverlening. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 • Vanuit jouw expertise werk je mee een beheerstrategie uit waarbij je met behulp van het patrimonium een zo groot mogelijke en langdurige beleidsimpact kan realiseren, met als doel te komen tot een aanbodverruiming van betaalbare, kwalitatieve woningen voor de meest kwetsbare Gentenaars;
 • Je beheert het passief patrimonium op een manier waardoor de waarde gegarandeerd blijft en optimaal ingezet wordt met als doel betaalbaar wonen in Gent te realiseren;
 • Je hebt expertise in projectmanagement en leidt het project sociaal woonpatrimonium. Je zet hiervoor een projectaanpak op met een projectteam, stuurgroep en werkpakketten. Het projectteam wordt door jou gecoacht. Het project heeft impact op een heel complex probleem met hoge persgevoeligheid, verschillende belangen en onzekere oplossingen;
 • Je stuurt drie werkpakketten aan:
  • Je zet jouw expertise met betrekking tot het sociaal wonen maximaal in om financiële en samenwerkingsmodellen op te stellen, in samenspraak met partners uit de sociale en privésector. Je trekt zo het kapitaal aan voor het bouwen van betaalbare huurwoningen, met het doel een duurzaam en waardevast beheer van het patrimonium te realiseren.
  • Door de bestaande grondpositie te activeren, breid je het aanbod betaalbare huurwoningen uit.
  • Je werkt een gepaste aankoop- verkoop- en ruilstrategie uit, waardoor een strategische grondpositie in Gent wordt gecreëerd.            
 • Je stemt strategisch af met alle betrokken stakeholders: Departement Ouderenzorg, Dienst Wonen, Dienst Stedenbouw, Departement Facility Management, Patrimonium, het Sociaal Verhuurkantoor, Sogent, sociale huisvestingsmaatschappijen, private ontwikkelaars,...
 • Dankzij jouw onderhandel- en overtuigingsvaardigheden weet je diverse stakeholders vanuit verschillende hoeken en met veel verschillende en vaak grote belangen voor jou te winnen. Je overtuigt alle stakeholders van jouw voorstel aan de hand van een duidelijk projectvoorstel;
 • Als expert kent reglementering rond diverse zaken voor jou geen geheimen meer. Ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige voorschriften, financiële kennis, immobiliënmarkt Gent, specifieke juridische kennis of financiële expertise? Jij weet er alles over!
 • Je kan omgaan met bijzonder complexe problemen waarbij er verschillende oplossingen moeten gezocht en afgewogen worden, waarbij vaak op korte termijn geen oplossing voor handen lijkt.  Hiervoor breng je structurele oplossingen aan en kom je tot duidelijke, concrete voorstellen;
 • Tactisch en strategisch denken is hier een noodzaak, zodat je nieuwe oplossingen kan vinden in een continu wijzigende context. Je denkt binnen welomschreven beleidslijnen, beginselen en specifieke doelstellingen, met het doel te optimaliseren, maar ook te innoveren buiten de klassieke paden;
 • Je bent de rechterhand van het diensthoofd Beleidsondersteuning;
 • Een grondige rapportage aan het directieteam van Sociale Dienstverlening, het managementteam, de schepen van sociale zaken, de projectsponsor en de stuurgroep hoort hier natuurlijk bij;
 • Je bent in staat om zelf jouw werk te organiseren en scenario’s uit te werken. Op grote beslismomenten stem je heldere scenario’s af met directie, managementteam, stuurgroep en politiek bestuur.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Ann Vanden Wyngaerd, directeur Beleidsondersteuning, op het nummer 0485 78 13 51 .

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Wat zijn de voorwaarden?

 • je beschikt over een masterdiploma.
  Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.                                                                                        
  Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

en

 •  je beschikt over minstens twee jaar relevante professionele werkervaring in een financiële richting, meer bepaald in het opmaken van financiële modellen en business cases of in het coördineren van vastgoedprojecten of patrimoniumprojecten. 

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Je moet 50% behalen om te slagen in dit onderdeel en door te mogen naar het mondeling deel. Met deze punten wordt verder geen rekening gehouden. Indien je bij de 10 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel. Het korte mondelinge deel gaat onder voorbehoud door op 6 maart 2019.
 • Een assessment center afgenomen door een extern selectiekantoor. Je managementvaardigheden en leiderscapaciteiten worden gemeten. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel. Dit assessment center resulteert in een 'gunstig', 'gunstig onder voorbehoud' of 'ongunstig' resultaat. Kandidaten met een 'gunstig' of 'gunstig onder voorbehoud' resultaat gaan door naar het mondeling deel. Het assessment center  gaat onder voorbehoud door op 12 en 13 maart 2019.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Dit gedeelte staat op 100 punten. Het mondeling deel gaat door op 1 april 2019.
   

Om te slagen in de selectieprocedure moet je minstens 60% behalen op het eindresultaat.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: Klantgericht handelen, resultaatgericht werken, netwerken, organiseren, onderhandelen, rapporteren, zich een oordeel vormen, technische vaardigheden beheersen.

 

Iets voor jou? Schrijf je in ten laatste op 18 februari 2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 18 februari 2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaringen en opleidingen in de voorziene velden in).
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.
 • als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van bepaalde, namelijk 3 jaar.
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf €  3.954 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling is Sint-Martensstraat 13 te Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures of voor gelijkaardige vacatures bij andere diensten.

Als interne medewerker behoud je jouw statuut.

Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Handan Dönmez (09 266 75 57), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.