Header Kristien

coördinator financiën

financieel expert en bruggenbouwer - departement Welzijn en Samenleving (en aanleg werfreserve voor diverse diensten)

Beschrijving

Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Binnen elk departement is er een coördinator financiën (coof) die overkoepelend voor het departement een coördinerende rol opneemt vanuit een financiële expertise.
Binnen het departement Welzijn en Samenleving zijn 2 coof’s actief. Je werkt nauw samen met deze collega. Samen zorgen jullie er voor dat de noodzakelijke processen gecontinueerd kunnen worden.

We leggen een werfreserve aan. De kans is reëel dat er op korte termijn bijkomende vacatures komen voor andere departementen.
Als coördinator financiën heb je volgende kernopdrachten:

 • Je neemt een coördinerende rol op ten aanzien van een team van directeurs en medewerkers belast met financiële verrichtingen uit de verschillende diensten van het departement. Zo kom je tot een accurate, eenduidige en transparante opvolging en beheersing van alle financiële taken op dienstniveau.
 • Je staat in voor de coördinatie van het budgetproces. Je stelt prognoses op korte en op langere termijn op. Je maakt variantie analyses op basis van actuals, budgetten en simulaties en geeft advies over de efficiëntie van bedrijfsprocessen voor een solide financiële positie en evolutie van het departement.
 • Je staat in voor de ondersteuning, advies en rapportering voor de klanten van het departement (zowel intern binnen het departement maar ook naar andere departementen, managementteam en bestuursorganen ) over financiële materies.
 • Je verzorgt de financiële onderbouwingen van beleidsvoorstellen vanuit de verschillende diensten van het departement, vb wijziging aan een bepaalde steunmaatregel van financiële hulpverlening (AFH) of implementatie van het nieuwe decreet maatwerk (specifiek voor de vacature bij departement Welzijn en Samenleving).
 • Je neemt complexere taken in de dagdagelijkse werking van het departement op zoals het verbeteren van financiële processen en het uitwerken van business cases. Vanuit jouw functie volg je van nabij de financiële verwerking en rapportering mbt financiële hulpverlening op door grondige analyse van dit budget en gebruik van BI om tot een sterk onderbouwde forecast te komen.
 • Je werkt nauw samen met de andere coördinatorenrollen binnen het departement, met het oog op een geïntegreerde aanpak van andere materies (HR, projectwerking, strategie, ICT, …) met impact op de budget- en boekhoudcyclus of financiën in het algemeen. Je staat mee in voor de voorbereiding, coördinatie en opstelling van managementrapportages en key performance indicators (KPI’s) samen met de collega’s van de datacel.
 • Je bent de link naar het Departement Financiën en volgt de ontwikkelingen en opdrachten vanuit dit departement nauw op. Je bent dan ook lid van het coördinatoren overleg Financiën.
 • Je ondersteunt en staat in voor de communicatie aangaande financiële materies, zowel intern als met de klanten. Dit kan gaan over het proactief detecteren van noden, het directieteam adviseren, klanten bevragen alsook over de gepaste vorm en inhoud bepalen van allerhande financiële rapporten.
 • Je bent een bruggenbouwer en legt verbanden tussen jouw materie en de materie die aan bod komt of behandeld wordt in andere diensten of departementen. Je speelt een cruciale rol in het financiële luik van interne of dienst-overschrijdende projecten.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau; 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf 3.641 euro;
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag;
 • Ecocheques (200 euro per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen; 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst;
 • De plaats van tewerkstelling is Sint Martensstraat, 9000 Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bezit een masterdiploma of masterdiploma in een economische of financiële richting (dan vervalt de ervaringsvereiste).
 • Je hebt 1 jaar relevante professionele ervaring in financiële analyses of financieel management (enkel indien in het bezit van een algemeen masterdiploma).
 • Bij de start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe coördinator financiën (adjunct van de directie)?
Schrijf je in ten laatste op 2 oktober 2023 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. 
 • Een kopie van je diploma.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een niet-eliminerend computergestuurd deel. Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek.
 • Een eliminerend mondeling deel. In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dient de kandidaat een presentatie of dergelijke te geven.

Indien er meer dan 10 kandidaten zijn wordt dit uitgebreid met:

 • Een eliminerend kort mondeling deel. In dit kort mondeling deel worden motivatie en een beperkt aantal competenties gemeten. 

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Efficiënt werken
 • Resultaatgericht werken
 • Rapporteren
 • Zich een oordeel vormen
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewust handelen
 • Analyseren

Meer info vind je in het competentiehandboek.

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud:
  Contacteer Ellen Wyns, teamcoördinator Strategische en Financiële Beleidsondersteuning – dienst Lokaal Sociaal Beleid, via 0473 43 77 24.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: 
  Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.