Header Brecht

coördinator omgevingsvergunningen

milieuadviseur met visie op een leefbare stad - Dienst Milieu en Klimaat

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Milieu en Klimaat van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Als leidinggevende van het team Vergunningen en Toelatingen ben je samen met een team van technische specialisten (VLAREM deskundigen) en administratief ondersteunende medewerkers verantwoordelijk voor het tijdig en correct behandelen en verwerken van vergunningsaanvragen, meer specifiek het milieuluik binnen de omgevingsvergunning.

 • Samen met je team en jouw inhoudelijke kennis slaag je er in om tot een correcte maar ook pragmatische inschatting te komen om de milieuhinder in al zijn vormen te beperken.
 • Je coördineert de werking van het team en bewaakt wettelijk vastgelegde doorlooptermijnen. Tevens waak je erover dat opgestelde adviezen beantwoorden aan de opgemaakte draaiboeken zodat deze ook maximaal consequent zijn.  Je zorgt voor lijnbewaking binnen de adviesverlening en vertaalt beleidsaccenten in haalbare bijzondere voorwaarden.
 • Bij grotere, complexe dossiers treed je op als klankbord.
 • Als teamcoördinator zet je in op een goede afstemming en kennisuitwisseling met de inhoudelijke teams binnen de Dienst Milieu en Klimaat (bedrijvenwerking, minder hinder, klimaatmitigatie en –adaptatie,…). 
 • Je bouwt een intensieve samenwerking uit met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en bent het aanspreekpunt inzake omgevingsvergunningen voor andere stadsdiensten en externe partijen (hogere overheden, projectontwikkelaars, bedrijven).
 • Je coördineert de milieutechnische, juridische en wetenschappelijke ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent, inzake de vergunningsdossiers op het vlak van de milieuvoorwaarden, zodat de beslissingen vanuit het college technisch goed onderbouwd zijn.
 • Je waakt over de afstemming tussen het vergunningenbeleid van de Stad en samenhangende wettelijke kaders of strategieën (zoals onder meer het vergunningenbeleid van provincie, het acquisitiebeleid van de haven, het windplan en doelstellingen van hogere overheden). Indien noodzakelijk tracht je deze kaders te beïnvloeden vanuit de expertise en ervaringen vanuit de lokale realiteit.
 • Je onderzoekt waar processen, draaiboeken, stedelijke kaders opgemaakt en/of geoptimaliseerd kunnen worden voor meer resultaatgerichte toepassing op lokaal vlak. Bijvoorbeeld:
  • Het optimaliseren van het project omgevingsvergunning in samenwerking met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Dienst Toezicht met oog op de implementatie van de omgevingsvergunning in de dienstverlening van de stad.
  • In overleg met Dienst Toezicht prioriteiten bepalen met het oog op het proactief sturen richting een leefbare, klimaat neutrale en klimaat robuuste stad conform recentste BBTs, etc.
  • Het analyseren van de ICT-behoeften om het vergunningsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Meer weten? Lees dan zeker ook het verhaal van Charlotte Denolf, omgevingsambetaar binnen dit team. 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau (A4a-A4b);
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 4.453 (2 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen; 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • De plaats van tewerkstelling is Woodrow Wilsonplein 1 in Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten van het Departement Stedelijke Ontwikkeling kunnen een beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 2 jaar relevante professionele coördinerende/leidinggevende ervaring binnen het kader van omgevingsvergunningen, milieuhandhaving, milieurecht of een ander relevant domein
  OFWEL 2 jaar relevante professionele werkervaring in een coördinerende/leidinggevende functie en een getuigschrift lokaal toezichthouder milieuhandhaving of een relevant masterdiploma in wetenschappelijke of milieurechtelijke richting.
  Indien je bij start nog niet beschikt over een getuigschrift lokaal toezichthouder milieuhandhaving ben je bereid om dit te behalen binnen 2 jaar na indiensttreding.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe teamcoach omgevingsvergunningen?
Opgelet: de inschrijvingsperiode werd verlengd.
Schrijf je uiterlijk in op 12/12/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je diploma.
 • Als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma en deelneemt via aanwerving.
 • Een eerste mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 10 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de functie aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Voorafgaand aan het interview bereid je een case voor.

Het eerste mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 20 en/of 21 december 2022, het assessment op 23 december 2022 en/of 9 januari 2023 en het laatste mondeling deel op 16 januari 2023. 
Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Beslissen
 • Organiseren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Conceptualiseren
 • Technische vaardigheden beheersen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met Cathy De Bruyne (cathy.debruyne@stad.gent, 0472 38 34 33), directeur Dienst Milieu en Klimaat.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.