Gent Paars

coördinator Puur Gent (m/v/x)

duizendpoot achter de schermen van Puur Gent - Dienst Economie

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Economie van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 

Je wordt vanuit de dienst ter beschikking gesteld aan EVA vzw BIG, gekend onder de commerciële naam Puur Gent. De vzw maakt deel uit van één van de 5 teams binnen de Dienst Economie, namelijk detailhandel en horeca. Binnen het team wordt het beleid rond handel en horeca uitgewerkt. De vzw heeft als doel om in overleg met handelaars en ondernemers, de stad als winkel- en belevingsstad te promoten.

Als coördinator van Puur Gent:  

 • sta je in voor de dagelijkse werking en het juridisch correct verloop van vzw BIG.
  • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van het Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering inclusief verslaggeving en opvolging.
  • Het budget wordt door jou beheerd, je ziet toe op de boekhouding en je voert de noodzakelijke financiële verrichtingen uit.
  • De opmaak van het jaarverslag, actieplannen en  evaluatie van de door vzw BIG opgemaakte samenwerkingsovereenkomsten en contracten gebeurt daarnaast ook door jou
 • bewaak je de afstemming tussen de vzw en de Stad Gent/Groep Gent.
  • Je staat mee in voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw BIG en Stad Gent (2020 – 2026).
  • De opvolging van de doelstellingen die in de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw BIG en Stad Gent zijn opgenomen, valt onder jouw vleugels.
  • Je staat in voor de opmaak van de evaluaties die door Groep Gent aan vzw BIG worden gevraagd.
  • Je zorgt voor een correct relatiebeheer met de diverse betrokken diensten en het bestuur
 • ben je een kei in het onderhouden van contacten met diverse (externe) organisaties met het oog op het uitbouwen van expertise en van een netwerk.
 • schrikt het uitwerken van acties en opdrachten in het kader van de werking van de vzw BIG jou niet af.
  • Je voorziet in een projectmatige aanpak van acties en opdrachten: per actie formuleer je onder meer een doelstelling, leg je de nodige contacten, sta je in voor de implementatie, de nazorg en monitoring van de resultaten enz. Indien nodig werkt je hiervoor samen met collega’s van de dienst of van andere diensten.
  • Je rapporteert geregeld over het verloop en stand van zaken van de acties, dossiers en omtrent eventuele moeilijkheden of problemen aan jouw rechtsreeks leidinggevende, het Dagelijks Bestuur, de Raad Van Bestuur en de Algemene Vergadering.
 • volg je de communicatieplanning van vzw BIG en de toepassing van de strategische communicatielijn op.
  • Samen met de communicatiecollega’s bent je verantwoordelijk voor het beheer van de website en social mediakanalen van vzw BIG
  • Je bewaakt de uitrol van de communicatiemiddelen ter promotie en ondersteuning van de acties en voorziet in een evaluatie van de ingezette communicatiemiddelen.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij:

Bart Inghelbrecht, teamcoördinator detailhandel en horeca, bart.inghelbrecht@stad.gent, 0486 96 82 96 of

Els De Leeuw, directeur dienst Economie, Els.deleeuw@stad.gent, 0471 53 65 68.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.108 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling is AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Je beschikt over:

 • minimum 2 jaar relevante professionele werkervaring binnen een projectmatige of coördinerende functie binnen het domein handel, horeca of economie
 • ofwel een master diploma in een economische richting.

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.   

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

 

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma en deelneemt via aanwerving. Als je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Dit selectieonderdeel valt weg indien het aantal kandidaten kleiner is dan 15.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen indien je over een masterdiploma beschikt. Dit onderdeel bestaat uit testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... aantoont en eventueel jouw motivatie brengt. Voorafgaand aan het interview bereid je een case voor.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten:

klantgericht handelen, resultaatgericht werken, analyseren, omgevingsbewust handelen, probleemoplossend werken, overtuigen, technische vaardigheden beheersen (kennis rond handel en horeca en beheerstaken van een vzw).

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op  09/09/2019. Klik onderaan op deze pagina op 'solliciteer nu'.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 09/09/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in). Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.
 • als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

 

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg. Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Let op! Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 28 juli is de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg gesloten. In die week kun je ons niet telefonisch bereiken. E-mails kunnen we vanaf maandag 29 juli opnieuw beantwoorden. 

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …