Gent roze

coördinator volwassenenafdeling (m/v/x)

sterke leider met een hart voor het bibliotheekwezen

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij Bibliotheek De Krook die één van de diensten vormt binnen het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd.

Als coördinator van de volwassenenafdeling ga je je afdeling leiden en organiseren en begeleid je jouw medewerkers.

Je geeft leiding over een nieuw samengesteld team van +- 25 medewerkers.

 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen jouw afdeling. Dit betekent onder meer dat je:
  • de visie en strategische doelstellingen van de dienst mee helpt vertalen in operationele doelstellingen en deze uitvoert binnen jouw afdeling. Je zorgt ervoor dat de opdrachten die de afdeling aanneemt en uitvoert steeds binnen dit ruimer kader passen.
  • een coherent inhoudelijk beleid uitdraagt en implementeert binnen jouw eigen afdeling
  • instaat voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de bewaking van de kwaliteitsnorm binnen jouw afdeling
  • de medewerkers aanstuurt op een professionele uitvoering van het werk en samen met hen werkt aan de optimalisatie ervan.
 • Je coördineert de dagelijkse werking van jouw team in samenspraak met jouw leidinggevende. Zo ga je:
  • de werking van jouw afdeling opvolgen, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch, als communicatief vlak
  • de werkplanning bepalen en procedures voorzien en toezien op een efficiënte inzet en werkplanning van de medewerkers
  • ervoor zorgen dat de nodige procedures en rapporteringsdocumenten beschikbaar zijn en gebruikt worden
  • toezient op de efficiënte aanwending van de jou ter beschikking gestelde financiële middelen binnen de afdeling en verantwoordelijk bent voor de budgetopvolging binnen jouw afdeling
  • het team coachen richting zelfsturing
 • overleg en teamwerking stimuleren
  Je bent het centrale aanspreekpunt van jouw afdeling. Dit betekent onder meer dat je:
  • overlegt met jouw diensthoofd, de administratie, interne en externe partners
  • contacten onderhoudt met diverse (externe) organisaties met oog op het uitbouwen van expertise en van een netwerk. Je werkt indien nodig samen projecten uit.
  • de afstemming bewaakt en samenwerking ondersteunt tussen jouw afdeling en de andere afdelingen van de dienst
  • als deel van de staf, samenwerkt met andere leidinggevenden om de gezamenlijke missie en doelstellingen vorm te geven. 
 • Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent. We verwachten dat je:
  • hen begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden
  • hen informeert
  • vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt
  • samenwerkingsgesprekken voert en een actieve feedbackcultuur installeert en onderhoudt
  • bemiddelt in geval van samenwerkingsproblemen met internen en externen
 • Je biedt logistieke, administratieve en infrastructurele ondersteuning aan de medewerkers. Op die manier zorg je ervoor dat jouw medewerkers kunnen werken in een omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn
 • Je voert administratieve en permanentie opdrachten uit die verbonden zijn aan jouw opdrachten, dit betekent o.m. dat je
  • administratieve en dienstverlenende opdrachten uitvoert in functie van het publiek
  • meewerkt in de front- en backoffice, met avond- en zaterdagpermanentie
 • Je rapporteert regelmatig over de werking van jouw afdeling aan jouw verantwoordelijke, evalueert de bevindingen en formuleert verbetervoorstellen
 • Je stelt jouw expertise ten dienste van en ontwikkelt verdere expertise bij wie er behoefte, nut en belang aan heeft. Je zorgt ervoor dat je zelf op de hoogte blijft van de vigerende regelgeving en van de evoluties in jouw vakgebied

Specifieke arbeidsomstandigheden

 • Je werkt conform de uurregeling in het arbeidsreglement,
 • Overeenkomstig de openingsuren van de bibliotheek en de dienstverlening buiten de gewone kantooruren, is frequent avond- en weekendwerk inherent aan deze functie
 • Je wordt ingeschakeld in een permanentiesysteem. Er kan je door jouw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de regeling die is opgenomen in het vademecum en er kan jou gevraagd worden om op verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied te werken.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau. Als interne medewerker behoud je jouw statuut;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.321 (2 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

We leggen met deze vacature een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 2 jaar relevante professionele werkervaring in een leidinggevende functie binnen de culturele sector.
 2. Je voldoet aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe coördinator van de volwassenenafdeling?
Schrijf je uiterlijk in op 14/10/2019 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in).
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma en deelneemt via aanwerving. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Als je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Coachen
 • Team leiden
 • Beslissen
 • Conceptualiseren
 • Organiseren
 • Omgevingsbewust handelen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Ingrid Verdonck, coördinator collectie, 09 323 68 55
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (09 266 75 78), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …