Header Bart 1

datamanager

analytische geest voor de eventsector - diverse diensten

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij diverse diensten van de Stad Gent. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als adjunct van de directie beleidsvoorbereidend en -uitvoerend binnen de Dienst Feesten en Ambulante Handel heb je een tweeledig takenpakket:

Je voert halftijds data-en marktonderzoek uit ter ondersteuning van de beleidskeuzes die de dienst maakt.

 • Je bereidt beleidsadviezen voor en implementeert beleidsbeslissingen, en gaat hiervoor intensief inzetten op kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek. Enerzijds om de marketingacties van evenementen beter te kunnen onderbouwen, anderzijds om de bezoekerservaring te optimaliseren en vernieuwing te argumenteren.
 • Jaarlijks organiseert de dienst tientallen evenementen, markten en foren. Om de activiteiten futureproof te maken en houden en de krijtlijnen van het bestuursakkoord te bewaken, is het noodzakelijk om meer diepgaand inzicht te krijgen in de sector. Dit zowel vanuit perspectief van de stad, de organisator als vanuit de bezoeker en betrokken partners:
  • Wie zijn onze bezoekers? Waarom komen ze? Hoe kunnen we ze nog meer betrekken/informeren? Wat zijn hun verwachtingen? Welke kanalen gebruiken ze om zich te informeren?
  • Maar evenzeer vanuit organisatiestandpunt willen we antwoorden vinden, zoals: Hoeveel evenementen vinden er plaats op het openbaar domein? Moeten we downsizen of net investeren/stimuleren? Zijn er vergeten plekjes of overbevraagde locaties? Zijn er opportuniteiten voor nieuwe evenementen, markten, foren? …
 • Belangrijkste taken binnen het luik data- en marktonderzoek:
  • Organisatie interne operationele werking rond data
  • Bewaken van datakwaliteit, gegevensbescherming, metadatering, dataclassificatie, dataontsluiting
  • Afstemming binnen informatiedomein
  • Monitoring en rapportering data management
  • Operationele afstemming data, systemen en business processen
 • Je beheert de informaticatools die nodig zijn en staat in voor de technische en functionele coördinatie van nieuwe informaticaprojecten.

Daarnaast ondersteun je halftijds de dienst horizontaal met beleidsondersteunende en organisatorisch/praktische opdrachten.

 • Je bouwt kennis op van alle afdelingen van de dienst en voert opdrachten uit om de werking te optimaliseren. Dat kan gaan van opmaak bestekken, reglementen en nota’s tot meedenken en werken aan (de voorbereiding en uitwerking van) evenementen.
 • Bijzondere dossiers, bovenlokale (éénmalige) evenementen of thema’s, opdrachten voor de invulling van specifieke beleidsdoelstellingen,… neem je op als trekker.
 • Veranderingstrajecten ondersteunen binnen de dienst behoort tot de functie indien de noodzaak hiertoe zich stelt.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.549 (1 jaar anciënniteit) of € 3.667 (2 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling: verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied Gent.

We vullen deze vacature(s) in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma met ervaring:
  Ofwel beschik je over een master diploma in combinatie met 1 jaar relevante professionele ervaring in de professionele evenementen- of cultuursector met betrekking tot het organiseren van evenementen (met een minimaal jaarbudget boven 1 miljoen euro en een publieksopkomst boven 10.000 bezoekers op jaarbasis), waar datamanagement of kwantitatief/statistisch onderzoek aantoonbaar deel uitmaakte van de functie of vanuit een andere functie opgenomen werd
  Ofwel beschik je over een bachelor diploma in combinatie met 2 jaar relevante professionele ervaring in de professionele evenementen- of cultuursector met betrekking tot het organiseren van evenementen (met een minimaal jaarbudget boven 1 miljoen euro en een publieksopkomst boven 10.000 bezoekers op jaarbasis), waar datamanagement of kwantitatief/statistisch onderzoek aantoonbaar deel uitmaakte van de functie of vanuit een andere functie opgenomen werd.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe datamanager?
Schrijf je uiterlijk in op 29/08/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen én de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je diploma.
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. 
 • Indien het aantal inschrijvingen groter is dan 14 geldige kandidaten, wordt de selectieprocedure uitgebreid met: een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case en/of presentatie voor te bereiden.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Analyseren
 • Rapporteren
 • Organiseren
 • Technische vaardigheden beheersen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud? Neem contact op met: Heidi Rogiest, Heidi.Rogiest@stad.gent, 0479 79 56 59, adjunct van de directie, Feesten en Ambulante Handel.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden? Bel naar Laure Caus (laure.caus@stad.gent, 0470 21 36 15), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be. Opgelet: Van 18 juli t.e.m. 22 juli zijn onze diensten collectief gesloten. Heb je nog bijkomende vragen? Wees er dan tijdig bij!

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.