Abdel header

directeur Facility Management

verantwoordelijke facilitair beheer voor onze welzijnsgebouwen - FM Welzijn

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst FM Welzijn van het Departement Facility Management (FM).

Het Departement Facility Management (FM) ondersteunt de andere departementen van de Stad en OCMW – en breder Groep Gent - in facilitaire producten en diensten. Dit omvat onder andere:

 • nieuwbouw
 • renovatie
 • verbouwingen
 • onderhoud

en andere projecten van o.a. bibliotheken, musea, sportaccommodatie, stedelijke scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra, politie- en brandweerposten, enz.

Het Departement telt 6 diensten:

De 3 klantendiensten nemen elk een specifieke klantengroep voor hun rekening die – vanuit facilitair perspectief – op elkaar aansluiten:

 • Dienst FM Onderwijs (scholen, internaten, kinderopvang en jeugd)
 • Dienst FM Welzijn (Woonzorgcentra, Lokale dienstencentra, Assistentiewoningen, Welzijnsbureaus, Open Huizen, nachtopvang, tijdelijke huisvesting,…)
 • Dienst FM Themagebouwen (cultuur, administratieve hoofdgebouwen, sport, politie, brandweer)

De 3 ondersteunende diensten ondersteunen de klantendiensten in hun dienstverlening en ontzorgen hen waar nodig. Ze reiken daarbij een organisatie-/groepsbreed facilitair beleidskader aan waarbinnen het klantenbeleid kan gerealiseerd worden:

 • Dienst Aankoop en Logistiek
 • Dienst Vastgoed
 • Dienst FM Beleidsondersteuning

Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 • Je staat aan het hoofd van de Klantendienst Welzijn (ongeveer 55 medewerkers) en geeft rechtstreeks leiding aan 3 afdelingshoofden en 3 stafmedewerkers.
 • Zelf rapporteer je aan het departementshoofd FM en maak je deel uit van het directieteam.
 • Je bent samen met je medewerkers verantwoordelijk voor het integraal facilitair beheer van gebouwen en installaties van het patrimonium van FM Welzijn. Dit doe je op een klantgedreven, kwalitatieve, duurzamen en kostenbewuste manier. Dit omvat:
  • het bepalen van de visie rond het facilitair beheer en onderhoud van zowel gebouwen als installaties
  • tactische plannen en concrete acties uitwerken zodat langetermijndoelstellingen kunnen bereikt worden
  • opvolging en uitvoering van preventief en curatief onderhoud van gebouwen en installaties
  • opmaken en bijsturen van het meerjarenplan en het budget
 • Je definieert realistische ambities voor de klanten, waarbij de verwachtingen, de FM-(beleids)doelstellingen en de beschikbare middelen (capaciteit en budget) in evenwicht zijn.
 • Jouw doel? Realisatie van deze ambities en een hoge klantentevredenheid via betrouwbare dienstverlening aan de klant.
 • Je hebt een actieve rol in de samenwerking en de communicatie in de eigen dienst, in FM en naar de klanten toe. Hieruit stroomt een tijdige en correcte communicatie naar de klant inzake dienstverlening en projecten en kan het constructieve dialoog starten.
 • Op een flexibele manier speel je in op wijzigingen in klantenbehoeften en middelen (capaciteit, budget, ICT, ruimte, …). Je maakt daarbij cruciale afwegingen tussen wat generiek/specifiek is of wat een make/buy oplossing vereist.
 • Je evalueert geregeld de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening en werkprocessen. Samen met de medewerkers en klanten stel je nieuwe initiatieven en verbeteracties op. Je zet hierbij in op verdere digitalisering, nieuwe technologie,  procesanalyse en optimalisatie
 • Je leidt, coacht en ontwikkelt je teams en medewerkers met als doel betrokkenheid van de medewerkers, klantgerichte dienstverlening en operationele performantie. Je ondersteunt je leidinggevenden om de strategisch uitgezette doelstellingen van de directie te concretiseren naar operationele doelstellingen en schept het klimaat om deze doelstellingen op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te realiseren in een context van continu verbeteren.
 • Je werkt samen met zowel de andere klantendiensten als de ondersteunende diensten. De operationalisering van het FM-beleid gebeurt steeds binnen de budgettaire grenzen en de beleidsdoelstellingen, in samenwerking met de ondersteunende diensten. Daarnaast dienen de beleidsvoorstellen ingebed en afgetoetst te zijn aan de operationele realiteit en klantenbehoeften.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse, contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A5a - A5b -niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 4.556 (4 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen (10 jaar anciënniteit: € 5.129);
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Een eindejaarspremie en een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is Oefenpleinstraat 6, 9050 Gentbrugge.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 4 jaar relevante professionele (project)leidinggevende ervaring en 2 jaar relevante professionele ervaring in het inhoudelijke domein (zoals bijvoorbeeld facilitair beheer of onderhoud van gebouwen of installaties). Beide ervaringsvereisten kunnen op éénzelfde moment verworven zijn;
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe directeur FM Welzijn?
Schrijf je uiterlijk in op 03/10/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet;
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een eliminerend kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 7 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment center afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de functie aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een eliminerend mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Dit gedeelte staat op 100 punten. Je moet 60% behalen om te slagen.

Het kort mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 24 of 26 oktober, waarna het assessment center volgt op 3 of 7 november. Het mondelinge deel is voorlopig voorzien op 10, 14 of 15 november. 

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • klantgericht handelen
 • resultaatgericht werken
 • coachen
 • team leiden
 • organiseren
 • beslissen
 • conceptualiseren
 • samenwerken
 • technisch vaardigheden beheersen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud

Neem contact op met: Karin Stemgée, departementshoofd FM, tel. 0496/59 02 93.

 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden 

Bel naar Laure Caus (laure.caus@stad.gent, 0470 21 36 15), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

 • Andere vragen

Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.

Sta jij Sven bij als Directeur FM Welzijn?