Abdel header

directeur (teamcoach plus)

coach van cijferkraks - Departement Financiën

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij het Departement Financiën. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als directeur (teamcoach plus) van het team bestuur en verbonden rechtspersonen sta je samen met jouw team in voor een reeks financiële processen voor jouw klant, het bestuur van stad en OCMW Gent in zijn geheel en organiseer je ook het proces van de meerjarenplanning van stad en OCMW Gent.  Binnen je team bevinden zich het consolideren en opstellen van de (aanpassing van) de meerjarenplanning, de budgettaire rapportering en het proceseigenaarschap over de rapportering in het algemeen, de opvolging van de met stad en ocmw verbonden rechtspersonen.

 

 • Je coacht en faciliteert je team zodat er (binnen de toegewezen processen) een optimale werkplanning en organisatie komt om een efficiënte dienstverlening aan de klant aan te bieden.
 • Om deze dienstverlening continu aan te bieden zorg je met het team ervoor dat: de werkzaamheden van het team worden gemonitord, er continue feedback wordt gegeven en (waar nodig) de bijsturing wordt geïnitieerd.
 • Je zorgt voor het uitbouwen, afstemmen en onderhouden van een intern netwerk met de klant. Je bent het gezicht ten aanzien van de klant en wint het vertrouwen om bepaalde zaken bespreekbaar te maken.
 • Samen met de financieel directeur, waaraan je rechtstreeks rapporteert, bouw je mee aan een strategisch beleid door o.a. deel uit te maken van het strategisch forum van het departement financiën waar standpunten inname strategische processen van het departement worden bepaald.
 • Je geeft actief vorm aan het personeelsbeleid van het departement financiën, samen met de andere teamcoaches en de financieel directeur.
 • Je gaat in gesprek over en neemt complexere materies op, bijvoorbeeld: vertegenwoordigen van het departement in stuurgroepen die aansluiten bij de processen en de beslissingen en die voortvloeien uit beleidsdomein-overschrijdende topics met verschillende belangen en prioriteiten, mee ondersteunen van financiële projecten die beleidsdomein-overschrijdend zijn, het mee plannen en uitvoeren van de projecten binnen stad en OCMW, via het managen van de projectportfolio, het beoordelen van grote beleidsmatige dossiers met een budgettaire impact,…,…
 • In het kader van de bijkomende activiteiten is er contact met een waaier aan verschillende actoren en stakeholders: managementteam, politieke organen, andere spelers binnen Groep Gent, … Hierbij ga je overtuigen en onderhandelen om de diverse (soms tegenstrijdige) belangen van de stakeholders te realiseren, rekening houdend met de doelstellingen van het departement.
 • Je coacht de proceseigenaars, key-users en experts binnen je team, zodat ze de departementale werking rond hun materie kunnen opbouwen en organiseren.
 • Je coacht binnen het departement financiën het voorbereidend werk van de verschillende klantenteams in de meerjarenplanning, evenzo voor het voorbereidend werk door de verschillende departementen van stad en OCMW.
 • Vanuit jouw breed inzicht, geef je vakinhoudelijke of technische input over optimalisaties en verschaf je inzicht.
 • Je werkt actief mee aan de reorganisatie van het departement financiën op basis van de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Hierbij krijgt de integratie van stad en OCMW verder vorm.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A5a - A5b -niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 4.556 (4 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen (10 jaar anciënniteit: € 5.129); 
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • De plaats van tewerkstelling is Franklin Rooseveltlaan 1 te 9000 Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. 

 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt beschikken over 4 jaar relevante professionele ervaring..
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe directeur (teamcoach plus) ?
Schrijf je uiterlijk in op 25/10/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

 

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma en deelneemt via aanwerving. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Als je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een functie-specifiek deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 7 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de functie aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Het functie-specifiek deel gaat onder voorbehoud door op 9, 15 of 16 noverber 2021
Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • coachen
 • team leiden
 • conceptualiseren
 • beslissen
 • omgevingsbewust handelen
 • organiseren
 • rapporteren
 • overtuigen
 • technische vaardigheden beheersen

 

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met Geert Vergaerde (09 266 99 70), financieel directeur. .
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Freya Clauwaert (freya.clauwaert@stad.gent, 0470 21 02 41), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.