Gent Lichtgroen

facilitair beheerder (m/v/x)

culturele gebouwverantwoordelijke met sterke focus op veiligheid - diverse musea

Beschrijving

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Kunsten en Design, bundelen het MSK, het Designmuseum en het S.M.A.K. de krachten. Met een innoverende blik op de toekomst koesteren ze kunstcollecties voor de Gentenaars.

Laat de stad door je aderen stromen. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:
Momenteel hebben we 1 vacante plaats bij het MSK. Met deze selectieprocedure leggen we een werfreserve aan waar ook andere musea uit kunnen putten.

Gebouw en Veiligheid

Je bent verantwoordelijk voor het gebouwbeheer dat tot doel heeft het in orde houden en in orde stellen van het historische museumgebouw in zijn omgeving. Het gebouw moet namelijk garant staan voor een kwaliteitsvolle en duurzame bewaar- en presentatieomgeving. Gebouwbeheer behelst zowel (proactief) onderhoud als probleemoplossende ingrepen op het vlak van het gebouw en de infrastructuur.

 • Je maakt een beheerplan op met bepaling van doelstellingen, prioriteiten en timing.
 • Je staat in voor de budgetopmaak en volgt deze op. Zo maak je o.a. bestekken op conform de wetgeving overheidsopdrachten.
 • Planning en opvolging van het onderhoud van het museum (gebouw, infrastructuur en installaties) is een evidentie voor jou.
 • Schade of disfuncties? Je volgt deze op en werkt verbetervoorstellen uit.
 • Je staat in voor de ontwikkeling en implementatie van een rationeel energieverbruik.
 • Je biedt inhoudelijke ondersteuning en adviesverlening bij tijdelijke tentoonstellingen en evenementen.
 • Je ontwikkelt een visie m.b.t. en implementatie van het optimaal gebruik van de ruimtes i.f.v.
  • de kernopdrachten en functies van het museum
  • de publieke toegankelijkheid
  • de efficiënte arbeidsorganisatie
  • het welzijn van medewerkers
 • Je communiceert goed en verzorgt de samenwerking met de museale partners onder meer Stad Gent/Facility Management, (onderhoudsfirma’s, …)

Beveiliging

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, opvolging en verbetering van de beveiliging (met onder meer de bewaking) van het museum, in al zijn complexiteit. Je houdt hierbij rekening met de geldende reglementeringen, de specificiteit van het gebouw, de verwachtingen, de eisen, het welzijn en de veiligheid publiek, collectie en medewerkers.

 • Je stelt een beheerplan met bepaling van doelstellingen, prioriteiten en timing op.
 • Je zorgt voor een correcte toepassing en opvolging van reglementaire bepalingen en wetgeving.
 • Je staat in voor de budgetopmaak .
 • Je maakt bestekken op conform de wetgeving overheidsopdrachten.
 • Je stuurt de interne en externe bewaking aan volgens de principes van het personeelsbeleid van Stad Gent
 • Je gaat veiligheidsprotocollen en –procedures opmaken, implementeren en periodiek evalueren.
 • Je volgt het calamiteitenplan op en gaat deze periodiek evalueren.
 • Op regelmatige basis zorg je voor een simulatie en oefening van noodscenario’s.
 • Je biedt inhoudelijke ondersteuning en adviesverlening bij tijdelijke tentoonstellingen en evenementen

Leidinggevend
Je stuurt een team van 4 medewerkers rechtstreeks aan, met name één gebouwbeheerder, twee technische medewerkers en de hoofderfgoedbewaker, die op zijn beurt leiding geeft aan 9 erfgoedbewakers.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Vic Verhasselt, coördinator-expert MSK, op het nummer 0473 49 32 95.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt minimaal 1 jaar relevante professionele werkervaring in de bewaking- of veiligheidssector OF 1 jaar relevante professionele werkervaring in gebouwenbeheer/facilitair beheer. 

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden

Wat zijn de selectiestappen?

 • Als er meer dan 14 geldige kandidaten zijn wordt de selectieprocedure uitgebreid met een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Je slaagt indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent.
 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend indien je beschikt over een masterdiploma.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, coachen, team leiden, conceptualiseren, organiseren, rapporteren.

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 23/04/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 23/04/2019: 

 • een recent cv
 • als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

Solliciteer je voor een job waarvoor relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in jouw cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3215 (1 jaar anciënniteit) jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren 

Op dit moment is er een openstaande betrekking in het MSK, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Je valt onder de rechtspostieregeling van het AGB. Dit betekent dat als je nog niet tewerkgesteld bent bij het AGB Kunsten en Design of het AGB Erfgoed, je ontslag zal moeten nemen bij jouw huidige werkgever. Meer informatie vind je hier

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Laure Caus (09 266 75 78), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.