Header Brecht

groenmanager (m/v/x)

hoofdcontroleur bomenbeheer, groenaanleg en logistiek - Groendienst

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Groendienst van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als hoofdcontroleur stuur je rechtstreeks een team van ongeveer 4 controleurs aan die op hun beurt leiding geven aan één of meerdere teams. Je geeft leiding aan gespecialiseerde teams binnen de Groendienst, zoals bomenbeheer, aanleg, speelinfrastructuur, machineherstelplaats, magazijn en schrijnwerkerij. Deze centrale operationele teams hebben het volledige grondgebied van de stad Gent als werkgebied. Jouw collega hoofdcontroleurs geven leiding aan onderhoudsteams die een gebiedsgebonden werking hebben. 

Ben je een analytisch denker en zie je vanuit een helikopterzicht verbeteringen en optimalisaties met betrekking tot de organisatiestructuur van de operationele werking van de dienst? Heb je leidinggevende ervaring en kennis van de groensector? Lees dan zeker verder.

Via deze link kan je het organogram van de Groendienst bekijken.

Tot jouw kernopdracht behoren volgende taken:

 • Je coördineert de dagelijkse werking van jouw cluster (= jouw team van controleurs en de centrale operationele teams). Dit houdt onder meer in dat je:
 • de werking van de cluster opvolgt en optimaliseert op inhoudelijk en organisatorisch vlak (o.a. inzet beschikbare middelen, werkplanning, procedures, richtlijnen).
 • jouw cluster als één samenwerkend geheel laat functioneren. Je organiseert (team)overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking.
 • jouw medewerkers een veilige werkomgeving biedt die aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van hun welzijn. Je werkt hiervoor samen met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Je zorgt ervoor dat de vigerende wetgeving wordt nageleefd. 
 • de dienstgebonden regelgeving en beleidsbeslissingen opvolgt.
 • het eerste aanspreekpunt en de draaischijf bent tussen de controleurs en de directeur. Je maakt deel uit van het directieteam van de Groendienst.
 • ervoor zorgt dat vragen en klachten van burgers professioneel worden beantwoord. Zelf behandel je de meer complexe vragen en klachten van burgers, schepenen en gemeenteraadsleden, ombudsvrouw en collega’s.
 • Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen. Dit houdt onder meer in dat je:
 • hen begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden, hen informeert, hun vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt, periodieke samenwerkingsgesprekken voert en hen bijstaat wanneer er zich problemen voordoen of bemiddelt bij samenwerkingsproblemen.
 • hen logistieke, administratieve en infrastructurele ondersteuning biedt.
 • de leidinggevenden in jouw cluster ondersteunt en stimuleert in hun leidinggeven met het oog op een efficiënte, transparante en gedragen organisatie (o.a. optimaliseren teamwerking en samenwerking tussen teams, interne communicatie en feedback).
 • Je waakt over een goede samenwerking binnen de Groendienst en efficiënte inzet van middelen en personeel. Dit houdt onder meer in dat je:
 • zetelt in diverse werk- en projectgroepen; zo neem je onder meer actief deel aan de technische werkgroep bomenbeheer.
 • continuïteit van dienstverlening verzekert bij afwezigheid van leidinggevenden in jouw cluster.
 • rapporteert aan jouw rechtstreeks leidinggevende (de directeur).
 • de selectieprocedures van technische medewerkers mee ondersteunt en organiseert.
 • de nodige inventarissen, werkplanningen en magazijnbeheer bewaakt, evalueert en waar mogelijk optimaliseert.
 • actief bijdraagt aan een goede samenwerking en communicatie tussen alle hoofdcontroleurs, team beleid en advies, team beheer en team realisaties enerzijds, en tussen alle centrale teams en onderhoudsteams anderzijds. Je overlegt met de landschapsarchitecten van de Groendienst in functie van nieuwe uitvoeringsplannen en werkt nauw samen met de collega’s van het bomenbeleid.
 • Je voert de administratieve opdrachten uit die vereist zijn binnen jouw werk.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau (B4/B5); 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.134 (3 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt minimaal 3 jaar relevante professionele coördinerende ervaring binnen het domein groenaanleg en -beheer en/of in bomenbeheer.
 2. Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakeld) als je start in de job.
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe groenmanager?
Schrijf je uiterlijk in op 1 maart 2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een bachelor diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.
 • Een kopie van jouw rijbewijs mag je ook toevoegen. 

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een bachelordiploma en deelneemt via aanwerving. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een eerste mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. 
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend indien je beschikt over een bachelor diploma
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case of presentatie voor te bereiden.

De computergestuurde testen worden midden maart naar je mailadres waar je mee solliciteert gestuurd (wijzigingen in timing onder voorbehoud). 

Het eerste mondeling deel is voorzien in de 2e helft van maart 2021 . 

Ben je geslaagd voor het eerste mondeling deel, dan ga je door naar het meer uitgebreid mondeling deel. Deze staat onder voorbehoud van wijzigingen gepland in april 2021.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Coachen
 • Team leiden
 • Beslissen
 • Organiseren
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Samenwerken
 • Rapporteren

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met ​​​​​​Els Mechant, directeur Groendienst (0478 66 99 82, els.mechant@stad.gent
  of Joeri Van Cauwenbergh, hoofdcontroleur Groendienst (0473 93 59 82, joeri.vancauwenbergh@stad.gent).
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (
  0470 21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.