Header Bart 1

hoofdcontroleur technieken

teamcoach met specialisatie in elektriciteit, sanitair, HVAC, toegangscontrole, branddetectie of inbraakdetectie - diverse diensten

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij diverse diensten van Stad Gent. 

 

De Stad Gent wil de conditie, kwaliteit en duurzaamheid van zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium verbeteren en aan de hedendaagse en toekomstige normen laten voldoen. Daarom investeert de Stad Gent permanent in zijn gebouweninfrastructuur en dit zowel in het gebouw als in de gebouwtechnieken. Bij deze investeringsprojecten worden o.a. daken, buitenbeglazing, binnen-afwerkingen, HVAC-installaties, liften, elektriciteitsinstallaties en dergelijke vernieuwd. Hierbij staat het verduurzamen van de gebouwen naar onderhoud en energieverbruik en een verbeterde gebruikskwaliteit voorop. Hiernaast zijn er regelmatig bouwkundige en technische aanpassingen en onderhoudswerken nodig aan de bestaande gebouwinfrastructuur teneinde de gebouwen beter bij de veranderende invulling en noden van de gebruikers te laten aansluiten. Tot slot zijn er de grotere verbouwings-, nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hier wil de stad zowel op kwalitatief als ecologisch vlak een voortrekkersrol vervullen.

Als hoofdcontroleur technieken werk je binnen de afdeling Bouwtechnieken van de dienst FM Onderwijs van het departement Facility Management.

Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 • Je geeft leiding aan een team van medewerkers met een inhoudelijke expertise. Je team bestaat uit 6-tal hoofdtechnisch medewerkers en controleurs, waar je directe leiding aan geeft, en uitvoerende medewerkers.
  • Je coacht, motiveert en stimuleert hen ten einde de werking van de afdeling te bevorderen en dit alles volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent. Concreet houdt dit in dat je:
   • medewerkers informeert, begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden en hen bijstaat wanneer er zich problemen voordoen
   • logistieke, administratieve en infrastructurele ondersteuning biedt aan je medewerkers, zodat zij in een veilige omgeving kunnen werken, aangepast aan de behoeften, normen en reglementeringen
   • vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt
   • samenwerkingsgesprekken uitvoert
   • bemiddelt bij samenwerkingsproblemen
 • Je coördineert de werken en staat in voor de technische, administratieve en financiële opvolging van werken aan het patrimonium van de Groep Gent, uitgevoerd door derden of door eigen medewerkers. Voor de coördinatie van de dagelijkse werking van je team, houdt dit concreet in dat je:
  • de werking van je team opvolgt op inhoudelijk en organisatorisch vlak
  • (operationele) werkplanningen en procedures opmaakt en interne/externe werkopdrachten opstelt in samenwerking met je medewerkers
  • de samenwerking stimuleert, zowel binnen je team, als over de verschillende teams binnen de afdeling heen
  • ervoor zorgt dat je medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving die aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van hun welzijn. Je werkt hiervoor samen met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Je zorgt dat de vigerende wetgeving wordt nageleefd door de medewerkers.  
  • verantwoordelijk bent voor de efficiënte aanwending van de werkingsmiddelen (exploitatie- en investeringsbudget)
  • zorgt voor de organisatie van de keuringen d.m.v. je medewerkers
  • het eerste aanspreekpunt en draaischijf bent van de medewerkers
  • de controleurs en/of technici in hun leidinggeven ondersteunt
  • eindverantwoordelijkheid neemt voor het afgeleverde werk van je medewerkers
 • Je coördineert de beschikbare mensen en middelen en streeft ernaar een juist evenwicht te vinden, in overleg met je leidinggevende, tussen het inschakelen van eigen medewerkers en het aanspreken van externe organisaties (privé bedrijven en sociale economie). Je volgt op en voorziet overleg met de externe organisaties inzake werkplanning en -uitvoering. Je neemt een actieve rol op in het opmaken van de technische details van raamovereenkomsten, en volgt de data op in bijvoorbeeld het gebouwbeheerprogramma Planon.
 • Je verzorgt de korte en lange termijn planning en coördinatie van diverse lopende opdrachten met als doel om via een integrale aanpak over de teams heen de conditiestaat van het patrimonium van de Groep Gent te verhogen. Je doet dit in overleg met je afdelingshoofd en zorgt voor een adequate terugkoppeling.
 • Je bent oplossingsgericht, maakt werfverslagen, vorderingsstaten, afrekeningsstaten, opleveringen, enz. op en/of verwerkt deze ook administratief. Je brengt geregeld bezoek aan het jou toevertrouwde patrimonium/technisch vakgebied in functie van het preventief onderhoud.
 • Je werkt mee aan en/of adviseert je rechtstreeks leidinggevende, en collega’s bij het opmaken van bestekken, het beoordelen van offertes en het verzorgen van feedback omtrent aankopen.
 • Bij dringende storingen, pannes of algemene technische problemen, zorg je voor een korte termijn actieplan en kan je waar nodig beslissingen nemen.
 • Als rechterhand van het afdelingshoofd ben je het mede aanspreekpunt voor de medewerkers van de afdeling.
 • Wanneer de veranderende structuur van FM dit vereist, neem je als hoofdcontroleur technieken de leiding, coördinatie en verantwoordelijkheden op binnen een breder werkgebied dan technieken (bouwgerelateerde werken). Voor het domein bouw ben je bereid om indien nodig een leercurve te doorlopen. Dit alles maakt dat je een polyvalente hoofdcontroleur bent.

 • Je streeft naar kwaliteitsvol werk op lange termijn op een duurzame manier. Kennis van de reglementering en normen in dit specifieke domein is dan ook onontbeerlijk alsook een grondige vakkennis en technische vaardigheid in technieken. Je hebt een goede algemene technische bagage en bent bereid je hierin bij te scholen. Je hebt een goede kennis van MS Office (MS Excel) en kan daarnaast ook met Autocad werken.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.392 (3 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen.
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden.
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen.
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag
 • Ecocheques (€ 200 per jaar)
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen.
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.
 • De plaats van tewerkstelling is Sint-Salvatorstraat 16, 9000 Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 3 jaar relevante professionele ervaring in één van de volgende disciplines: elektriciteit, sanitair, HVAC, toegangscontrole, branddetectie of inbraakdetectie, waarvan 2 jaar in een leidinggevende functie.
 2. Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakeld) bij aanstelling.
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe hoofdcontroleur technieken?
Schrijf je uiterlijk in op 08/08/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een bachelordiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.
 • Een kopie van jouw rijbewijs.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een bachelordiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie en/of een rollenspel voor te bereiden.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Coachen
 • Team leiden
 • Beslissen
 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Technische vaardigheden beheersen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Stefaan Teirlinck (Stefaan.Teirlinck@stad.gent of 0471 65 41 26), afdelingshoofd Bouwtechnieken, Dienst FM Onderwijs.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (Laure.Caus@stad.gent, 0470 21 36 15), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.