Sultanay 1

meewerkend ploegbaas plaveiers (m/v/x)

Baanbrekende stratenmaker met talent voor leidinggeven - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als ploegbaas geef je leiding aan één of meerdere teams bestaande uit plaveiers, vakmannen en onderhoudsmedewerkers. De grootte van deze teams varieert tussen 2 à 6 medewerkers. Je staat in voor het organiseren en faciliteren van de uit te voeren werkzaamheden (aanleggen en herstellen van trottoirs, pleinen, wegdekken, enz.). Je werkt eveneens mee aan de effectieve uitvoering van de werkzaamheden en ziet toe op een correcte, kwalitatieve en veilige uitvoering van de werken. Je geeft leiding aan jouw team(s) plaveiers, vakmannen en onderhoudsmannen en je coacht en motiveert hen.

Je bereidt de werkzaamheden voor:

 • Je bekijkt de opdracht voorafgaand en leest eventueel de technische plannen.
 • Je legt de nodige aanpassingen aan het plan voor aan jouw leidinggevende en bespreekt eventuele aanpassingen.
 • In functie van de uit te voeren opdracht kies, bereken en bestel je het benodigde materiaal en materieel en zorg je ervoor dat dit tijdig in voldoende mate aanwezig is.
 • Je zorgt voor  de administratieve afhandeling van bestellingen.
 • Je zorgt voor de uitvoering, opvolging en naleving van de adviezen van de Verkeerstechnische Afdeling (VTT) en Inname Publieke Ruimte (IPR).

Je organiseert de werkzaamheden en assisteert in de uitvoering ervan:

 • Je voorziet de werkplaats van de nodige signalisatie en afbakening en zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor een eventuele omstaander, je collega’s en jezelf veilig kunnen verlopen.
 • Je bepaalt de uitvoeringsmethode, tijdstippen en fasering van de werkzaamheden.
 • Je meet de werkzaamheden uit, zet en voert deze uit zoals deze zijn uitgetekend op het plan of zoals deze voorafgaand werden besproken met de klant of leidinggevende.
 • De voortgang van de werkzaamheden worden door jou opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

 

Je faciliteert de werkzaamheden en werkt samen met jouw team(s) plaveiers, vakmannen en onderhoudsmannen:

 • Je verdeelt de werkzaamheden onder jouw team(s).
 • Wanneer meerdere teams of disciplines samenwerken, zorg je voor het nodige overleg en de coördinatie met de andere ploegbazen.
 • Je ziet er op toe dat de juiste en noodzakelijke werktuigen op een veilige manier gehanteerd worden.
 • Je maakt op een duidelijke wijze afspraken over de werkuitvoering en indien nodig toon je hoe er moet gewerkt worden.
 • Je begeleidt je medewerkers in het verder uitbouwen van hun technische vaardigheden en dat ze praktijkopleiding krijgen inzake specifieke werkmethodes.
 • Voor kleine, praktische problemen bij het werk voorzie je oplossingen.
 • Met jouw directe leidinggevende koppel je terug over complexe problemen om zo tot een oplossing te komen.
 • Je respecteert de veiligheidsvoorschriften en maakt op een correcte wijze gebruik van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien nodig maak je collega’s attent op de veiligheidsvoorschriften.

Je zorgt ervoor dat na de uitvoering van de werken:

 • de beschermings- en signalisatiematerialen verwijderd worden, de plaats waar je werkte opgeruimd en toegankelijk is en dat het afval- en restmateriaal op de voorgeschreven wijze selectief ingezameld wordt.
 • de nodige informatie doorstroomt naar bestaande databeheersystemen: je brengt aan de hand van de beschikbare digitale en IT tools en programma’s de nodige informatie in, je verwerkt deze en je haalt je er de nodige gegevens uit.
 • je mondeling en/of schriftelijk verslag uitbrengt naar jouw rechtstreeks leidinggevende en dit zowel ad hoc, tijdens werkoverleg of aan de hand van beschikbare rapporteringsdocumenten.
   

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op D-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.553 (3 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 3 jaar relevante werkervaring. Deze werkervaring dient verworven te zijn binnen een technische omgeving en minstens 2 jaar als plaveier en/of als ploegleider van plaveiers.
 2. Bij aanstelling beschik je over een rijbewijs B.
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe ploegbaas?
Schrijf je uiterlijk in op 26/04/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • En kopie van jouw rijbewijs.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een praktisch deel waarin je jouw technische vaardigheden aantoont. 
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze worden aangevuld met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases en een leidinggevend rollenspel.

Het praktisch deel gaat onder voorbehoud door op 10 of 11 mei. 
Het computergestuurd deel gaat onder voorbehoud door midden mei. 

Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door eind mei. 

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Probleemoplossend werken
 • Organiseren
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Team leiden
 • Veilig werken
 • Samenwerken

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Bernd Van Wijnendaele, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, 0470 49 45 07, Bernd.VanWijnendaele@stad.gent.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel of mail naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.