Bart

metselaar-vloerder-stukadoor (m/v/x)

steengoede metselaar - diverse diensten

Beschrijving

Als polyvalent technisch medewerker is het jouw hoofdtaak om opdrachten binnen jouw expertisegebied als metselaar-vloerder-stukadoor uit te voeren.

Daarnaast ondersteun je bij technische opdrachten die niet uitsluitend tot jouw expertisegebied behoren. Je kan ingezet worden om kleine werkzaamheden van de andere disciplines uit te voeren die je tijdens het vakwerk tegenkomt.

In het kader van veiligheid voer je enkel specifieke opdrachten uit wanneer je in het bezit bent van het vereiste attest of certificaat.

Je staat zelf in voor het organiseren en het tot een goed einde brengen van jouw opdrachten. Voor kleine werkopdrachten kan je zelf een inschatting maken van het nodige werk en materiaal en kan je kleine bestellingen maken. Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor het administratieve luik hiervan. Hiervoor werk je met de tablet, smartphone of computer.

In samenwerking met één of meerdere medewerkers geef je vanuit jouw expertise duidelijke richtlijnen. Dit houdt onder meer in dat je:

 • erop toe ziet dat ze de juiste werktuigen op een veilige manier gebruiken.
 • oplossingen voorziet voor kleine problemen tijdens het werk.
 • duidelijke afspraken maakt over de taakuitvoering en je begeleidt hen in het verder uitbouwen van hun technische vaardigheden.
 • de voortgang volgt van de werkzaamheden op en stuurt bij waar nodig zodat de nodige kwaliteit gegarandeerd wordt.

 

Laat de stad door je aderen stromen bij diverse diensten van Stad en OCMW Gent. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

 • Je voert zowel herstellingen als volledig nieuwe constructies uit.
 • Je voert grondwerken uit met als doel het onderhoud, de instandhouding en de verbetering van het patrimonium.
  • Je graaft sleuven voor kleine funderingen.
  • Je graaft sleuven voor de aanpassingswerken aan rioleringen en putten.
  • Je maakt beton aan en stort beton voor de nodige werken.
 • Je voert rioleringswerken uit met als doel het onderhoud, de instandhouding en de verbetering van het patrimonium. Dit houdt onder meer in dat je:
  • binnen en buiten rioleringsleidingen en putten plaatst.
  • aanpassingswerken uitvoert aan de bestaande rioleringsnetten.
  • de rioleringsnetten onderhoudt en je ruimt en ontstopt deze ook.
 • Je voert metsel- en betonneringswerken uit. Hiervoor doe je de volgende taken:
  • Eventueel breek je oude constructies af, je verwijdert het steengruis en bouwafval. Indien nodig graaf je bij nieuwe constructies de sleuven voor funderingen uit, je maakt de betonspecie aan en giet deze in de sleuven.
  • Je bereidt de werken voor door o.a. de mortel aan te maken, de bakstenen of andere materialen klaar te leggen, enz.
  • Je gebruikt bij herstellingen van muren en gevels materiaal dat overeenstemt met de materialen van de originele constructie.
  • Bij nieuwe metselwerken voer je de werken uit volgens het constructieschema. Je bouwt de constructie op volgens het correcte verband.
  • Je vult de voegen met de afwerkingsspecie op. Nadien maak je de muur/gevel/constructie, enz. schoon.
 • Je graaft sleuven en plaatst stabilisé voor het uitvoeren van kleine werken of herstellingen zoals brievenbussen, verkeersborden, enz.
 • Je voert pleisterwerken uit. Dit betekent onder meer dat je:
  • de beschadigde delen van het bestaande pleisterwerk verwijdert en reinigt en egaliseert de ondergrond.
  • de werken voorbereidt door o.a. het pleister aan te maken, eventueel (rol-)stellingen te (ver-)plaatsen om werken in de hoogte uit te voeren, enz.
  • het pleister op de muren en plafonds aanbrengt en gelijkmatig verdeelt.
  • het eindresultaat controleert op fouten en voert indien nodig retouches uit.
  • de beschermingsmaterialen verwijdert, je ruimt het lokaal op en plaats het meubilair terug.
 • Je voert vloerbetegelingswerken uit.
  • Hiervoor verwijder je de beschadigde tegels uit de vloer en reinig en egaliseer je de ondergrond.
  • Je zet de passen uit, opdat de vloer waterpas kan aangelegd worden.
  • Je bereidt de werken voor door o.a. lijm en mortelspecie aan te maken, de stabilisé aan te maken, de tegels voor te sorteren, de tegels op de juiste maat te snijden, enz.
  • Je voert de werken uit volgens het constructieschema en je legt de vloertegels volgens het correcte verband. Je vult de voegen met voegspecie op, wanneer de ondergrond voldoende gehard is.
  • Je controleert het eindresultaat, je reinigt de vloer nadat deze volledig verhard is en (eventueel) het meubilair terugplaatst.
 • Je voert wandbetegelingswerken uit. Dit houdt onder meer in dat je:
  • de beschadigde tegels van de muur of wand verwijdert en je reinigt en egaliseert de ondergrond.
  • de werken voorbereidt door o.a. de lijm- en mortelspecie aan te maken, je sorteert de tegels voor, en snijdt de tegels op de juiste maat, enz.
  • de werken uitvoert volgens het constructieschema en bevestigt de tegels aan de hand van lijm of mortelspecie aan de muur/wand volgens het correcte verband. Je vult de voegen met voegspecie op wanneer de ondergrond voldoende gehard is.
  • het eindresultaat controleert, je de wand reinigt nadat deze volledig verhard is.
  • het resterende materiaal opruimt en laat de werkplek net en ordelijk achter.
 • Voor bepaalde opdrachten werk je samen met een collega, en geef je vanuit jouw expertise opdrachten. Je geeft geen leiding.

Infosessie 8 juli en 11 augustus 2020

Om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op de selectieprocedure organiseren wij een infosessie.

Deze gaat door op 8 juli en 11 augustus in de Franklin Rooseveltlaan 1 te Gent en duurt 1 uur.

Wil je aanwezig zijn tijdens deze infosessie?

Schrijf je in ten laatste om 12 uur de dag voor de infosessie via FMo.personeel@stad.gent of laat een bericht na op het nummer 09 266 57 10.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op C-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 1 966 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen tot € 3 598 (27 anciënniteit);
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De plaats van tewerkstelling hangt af van bij welke dienst je tewerkgesteld zal worden.

We leggen met deze vacature een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Ofwel heb je een gepast diploma:
  - ofwel heb je hoger secundair diploma in een richting die relevant is voor de functie.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten
 2. Ofwel heb je 1 jaar relevante professionele werkervaring als metselaar, vloerder of stukadoor.
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Als je aangesteld wordt moet je, gezien de specificiteit van de functie, beschikken over een rijbewijs B (handgeschakeld).

Ben jij onze nieuwe metselaar - vloerder - stukadoor?
Schrijf je uiterlijk in op 17/08/2020 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een hoger secundair diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs en deelneemt via aanwerving.
 • Een eliminerend praktisch deel die uit 2 delen bestaat. Het eerste deel bestaat uit een hoogteproef. Je moet als kandidaat kunnen werken op ladders en stellingen. De ladder heeft een maximale hoogte van 6 meter. Je hebt 2 minuten de tijd om de hoogteproef op een veilige manier af te leggen. Je moet deze oefening correct afleggen om toegelaten te worden tot deel 2 van de praktische proef. Het 2de deel bestaat uit 1 of meer proeven die je moet uitvoeren die relevant zijn voor de functie-inhoud. Dit deel staat op 50 punten. Indien je slaagt, ga je door naar het mondeling deel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Dit deel staat op 50 punten.
  Om te slagen in deze selectieprocedure moet je slagen op de verschillende onderdelen en moet je in totaal 60% behalen.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Efficiënt werken
 • Probleemoplossend werken
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Zich flexibel opstellen
 • Samenwerken

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Mario Van der Vloedt (Mario.VanderVloedt@ocmw.gent).
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (0470/21 36 15 ) niet bereikbaar van 29 juni tot 27 juli 2020. Je kan wel bellen naar Freya Clauwaert (0470 21 02 41), collega's bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

 

De Dienst Selectie en Mobiele Ploeg is niet bereikbaar vanaf 20 juli 2020 tot en met 26 juli 2020. Je kan ons terug bereiken vanaf 27 juli 2020.

 

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …