milieucontroleur (m/v/x)

milieudetective - Dienst Toezicht

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen en bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars!

Je wordt tewerkgesteld bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu die één van de diensten vormt binnen het Departement Stedelijke Ontwikkeling. De dienst zorgt er voor dat met een integraal en klantgericht toezichts- en handhavingsbeleid iedereen de regelgeving rond wonen, bouwen en milieu begrijpt en naleeft. De dienst bestaat uit verschillende teams.

Als milieucontroleur kom je terecht in de afdeling milieutoezicht. Je staat in voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en je draagt bij tot het voorkomen en beperken van milieuhinder en milieuschade. Dit betekent dat je politioneel toezicht houdt op de naleving van de milieuwetgeving, milieuklachten onderzoekt, controle doet op de naleving van vergunningsvoorwaarden en meewerkt aan proactieve toezichtprojecten (sectoraal of gebiedsgebonden).

Je handelt met kennis van zaken:

 • Indien je nog niet in het bezit bent van een bekwaamheidsattest (cfr. titel XVI van het Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid en het bijhorende Milieuhandhavingsbesluit), ben je bereid om de wettelijk verplichte opleiding te volgen; pas na het slagen voor de bekwaamheidsproef kan je door het college van burgemeester en schepenen aangesteld worden als toezichthouder en kan je als toezichthouder de eed afleggen voor de vrederechter.
 • Met veel interesse volg je de opleiding die wettelijk verplicht is om door de gemeenteraad aangesteld te worden als GAS-vaststeller (Gemeentelijke Administratieve Sancties).
 • Je bent perfect op de hoogte van de bevoegdheden die je wettelijk worden toegekend.
 • De milieuwetgeving kent -na de noodzakelijke opleiding- geen geheimen voor jou, je hebt in het bijzonder een grondige kennis over het Omgevingsvergunningsbesluit, Vlarem II en het DABM, (in het bijzonder Titel XVI DABM) met zijn uitvoeringsbesluit en de relevante milieubepalingen in de gemeentelijke politieverordeningen.

Vanuit deze opgedane kennis behandel je milieuklachten:

 • Je voert een administratief vooronderzoek uit door opzoekingen te verrichten in verschillende databanken, GIS, enz.
 • Je voert ter plaatse onderzoek in een bedrijf of bij een particulier.
 • Indien nodig verricht je metingen of neem je monsters.
 • Met de betrokken partijen communiceer je op een correcte en klantvriendelijke manier.
 • Vastgestelde inbreuken op de milieuwetgeving worden door jou strafrechtelijk en administratief opvolgd.

Je werkt met plezier mee aan proactieve toezichtprojecten:

 • Je werkt mee aan de opmaak van een inventaris van en een informatiecampagne voor de te controleren bedrijven.
 • De controles van de bedrijven en de verdere strafrechtelijke en administratieve opvolging ervan liggen in jouw handen.
 • Ook de opmaak van een evaluatierapport na afloop van het project gebeurt door jou.
 • In functie van nieuwe projecten (sectoraal of gebiedsgebonden) doe je (verbeter)voorstellen aan je leidinggevende.

Je treedt op bij milieucalamiteiten:

 • Je verleent bijstand bij accidentele verontreinigingen.
 • Met het oog op een definitieve afhandeling van de calamiteit of verontreiniging verricht je metingen of neem je monsters en neem je passende maatregelen.

Flexibiliteit schrikt je niet af:

 • Je bent bereid om – in onderling overleg met de collega’s- ook buiten de reguliere werkuren te presteren (gemiddeld 1x/maand): voornamelijk ’s nachts voor het uitvoeren van geluidsmetingen in cafés of op evenementen of indien noodzakelijk voor je eigen dossiers. Tijdens de Gentse Feesten ben je bereid in een beurtrol mee te werken voor het uitvoeren van nachtelijke geluidsmetingen in de feestenzone. Voor deze werkuren word je vergoed volgens het geldelijk statuut.
 • Indien de noodzaak daartoe zich voordoet, sta je in om als controleur de andere afdelingen, nl. bouw- en woontoezicht bij te staan.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau. Als interne medewerker behoud je jouw statuut;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.510 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen

We leggen met deze vacature een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. 

Wat zijn de voorwaarden?

Bij aanwerving:

 1. Je hebt een gepast diploma:
  - ofwel heb je een bachelor diploma.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Als je start in de job moet je beschikken over een rijbewijs B, handgeschakeld.

Om in de functie aangesteld te kunnen worden als toezichthouder moet je een Vlarem-bekwaamheidsattest (cfr. titel XVI van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid en hoofdstuk 5 van het bijhorende Milieuhandhavingsbesluit) bezitten. Indien je dit nog niet bezit, volg je na jouw indiensttreding verplicht de eerstvolgende opleiding om op die manier het Vlarem-bekwaamheidsattest te behalen. Het niet behalen van dit attest heeft de automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarin een ontbindend beding wordt opgenomen, tot gevolg. 

Ben jij onze nieuwe milieucoördinator?
Schrijf je uiterlijk in op 14/04/2020 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet dan wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Dit deel valt weg indien het aantal inschrijvingen groter is datn 14 geldige kandidaten. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

! Opgelet: Gezien de corona maatregelen worden zoveel mogelijk proeven op afstand afgenomen. Selectiegesprekken worden in de mate van het mogelijke via een digitale tool gevoerd. Je zal tijdig worden geïnformeerd over de concrete afspraken

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Assertief handelen
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend werken
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Organiseren
 • Omgevingsbewust handelen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud:

           Neem contact op met:

           Ine Ruttens, directeur dienst Toezicht WBM, 0478/78 79 12, ine.ruttens@stad.gent

           of Veronique Vandenberghe, afdelingshoofd Milieutoezicht, 09/268.24.34, veronique.vandenberghe@stad.gent.

 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden:
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (0470/21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …