Header Bart 1

omgevingsambtenaar milieu /coördinator MER

ruimtelijk milieu expert - Dienst Milieu en Klimaat

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Milieu en Klimaat van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Als omgevingsambtenaar werk je als backoffice-medewerker binnen het team Vergunningen en Toelatingen:

 • Je bereidt binnen het vergunningenproces adviezen voor over het milieuluik binnen de omgevingsvergunning en dit met het oog op het maximaal beperken van de milieuhinder in al zijn vormen (lucht, water, bodem, geluid, mobiliteit, omgeving,…).
 • Vanuit team vergunningen milieu wordt tevens advies gegeven voor bepaalde types omgevingsvergunningen met stedenbouwkundige handelingen (hemelwater, …).
 • Naast omgevingsvergunningsprojecten wordt ook advies op MER-scopings, project-MER’s, aanvragen geluidsafwijking, bodemsaneringsprojecten, springstoffendossiers, … opgemaakt vanuit team vergunningenmilieu.
 • Je werkt intensief samen met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, gezien het stedenbouwkundig luik van de omgevingsvergunning door deze dienst wordt opgenomen, en met de Dienst Toezicht Milieu.
 • Daarnaast werk je ook samen met andere interne en externe stakeholders die betrokken zijn in het vergunningsproces: vooroverleggen met de aanvrager, dossieropvolging met front office medewerkers en consulenten van je team, communicatie met interne en externe adviesinstanties, communicatie met hogere overheden, communicatie met kabinet en college, …. Je neemt daarom ook deel aan team- en dienstoverschrijdende overleg- en projectstructuren.
 • Elk teamlid beschikt over kennis van de omgevingsvergunning of deelprocessen ervan, maar er zijn ook technische en inhoudelijke specialiteiten waarin je de kans krijgt om je verder te ontwikkelen (bv. geluid, water, GIS, softwarepakket omgevingsvergunning, …).
 • Vanuit jouw kennis en specialiteiten draag je bij aan het optimaliseren van de vergunningverlening door processen te optimaliseren en draaiboeken up-to-date te houden en dit zeker met oog op diverse toekomstige veranderingen in de wetgeving (modulaire omgevingsvergunning, stikstofdecreet, modernisering MER).

Als beleidsmedewerker milieu en klimaat in ruimtelijke keuzes (MER) kom je terecht in het team ‘Ruimte’. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de correcte inzet van MER in het kader van ruimtelijke plannen, projecten en instrumenten. Je formuleert beleidsdoelstellingen op het vlak van milieu- en klimaat die moeten worden meegenomen in specifieke projecten, plannen en instrumenten. Je onderzoekt het effect van ruimtelijke keuzes in plannen en projecten op het milieu en klimaat en stuurt zo nodig aan op bijsturing van de plannen en projecten. ProjectMER’s in het kader van een bedrijfsexploitatie worden opgevolgd via het vergunningen team en vallen bijgevolg niet binnen jouw takenpakket.

 • Samen met de collega’s die instaan voor ruimtelijk beleid, maak je een planning op voor de te doorlopen MER-procedures gekoppeld aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) door de Stad Gent.
 • Voor sommige ruimtelijke plannen of ruimtelijke instrumenten van de stad sta je zelf in voor de opmaak van de MER. Hier gaat het vooral om beperkte, eenvoudiger MER-screenings.
 • Voor andere RUP’s van de Stad ben je leidend ambtenaar voor het aanstellen van externe deskundigen voor de opmaak van het MER en het opvolgen en begeleiden van de opdracht. Hier gaat het meestal over omvangrijke planMER’s zoals voor de RUP’s The Loop, Spoorwegsites, Afrikalaan, … . Je bent de schakel tussen het studiebureau en de diverse beleidsdiensten van de Stad, in het bijzonder de ruimtelijke planner van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Je maakt deel uit van het planteam van het RUP.
 • Voor planinitiatieven van andere overheden (beleidsplannen, RUP, …) die een impact hebben op de stad Gent geef je advies vanuit de Dienst Milieu en Klimaat of coördineer je het stadsbrede advies. In geval van doorgedreven samenwerking met de andere overheid, kan je ook deel uitmaken van het planteam van het RUP.
 • Voor projecten van andere overheden die een impact hebben op de stad (grote infrastructuurwerken zoals complex project E17, Gent Spoort, …) volg je, indien van
 • toepassing, het hele project mee op en/of geef je advies vanuit de Dienst Milieu en
 • Klimaat of coördineer je het stadsbrede advies.
 • Je zet je in om het doorlopen van de procedures zo vlot mogelijk te laten verlopen om de doelstellingen te halen. De timing voor het nakomen van de MER-verplichtingen wordt enerzijds opgelegd door de lopende planprojecten door de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning en anderzijds door de dwingende termijnen die zijn opgenomen in de wetgeving.
 • Je werkt nauw samen met andere teams, andere diensten (in het bijzonder Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) en externe partners en organisaties.
 • Je legt de resultaten van de milieu-effectrapportering helder uit in diverse fora.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf € 3.789 (0 jaar ervaring), € 4.690 (10 jaar ervaring), € 5.462 (20 jaar ervaring), waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst;

We vullen beide vacatures in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. 

Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een masterdiploma in een relevante wetenschappelijke richting of een masterdiploma in de rechten (omgevingsrecht).
 • Bij de start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe omgevingsambtenaar milieu of onze nieuwe coördinator MER?
Schrijf je in ten laatste op 02/09/2024 door op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. 
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Voeg een inschrijvingsbewijs van je laatste jaar toe.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Opgelet: Dienst Selectie en Mobiele Ploeg is collectief gesloten vanaf 22 juli tot en met 26 juli 2024. Vanaf 29 juli 2024 helpen we je graag verder.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. Voorafgaand aan het gesprek kan gevraagd worden om een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Bijkomend kunnen adviserende computergestuurde selectietesten afgenomen worden. 

Het schriftelijk deel zal vermoedelijk doorgaan in de week van 18 september 2024. 

Het mondeling deel wordt voorzien in de eerste helft van oktober.   

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Schriftelijk communiceren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Zich een oordeel vormen

Meer info vind je in het competentiehandboek.

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud:
 • Contacteer Eva Naessens, Teamcoach Team Ruimte, Dienst Milieu en Klimaat, eva.naessens@stad.gent - 0498 64 77 24 of Willem Coppejans, Teamcoach Vergunningen en Toelatingen, Dienst Milieu en Klimaat, willem.coppejans@stad.gent - 0473 78 21 03
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: 
  Onze collega van Dienst Selectie staat voor je klaar:Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85). Of bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw eigenheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.