Sultanay 1

omgevingsambtenaar stedenbouw

ruimtelijk expert - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Als omgevingsambtenaar stedenbouw maak je deel uit van het team Begeleiden en Beoordelen die instaat voor de opbouw en uitvoering van het stedenbouwkundig luik van het omgevingsvergunningsbeleid.:

 • Je werkt mee aan het ruimtelijk management via de begeleiding van ruimtelijke projecten (= onderhandelingsstedenbouw). Je brengt je expertise in en toetst de projecten af aan de beleidslijnen. Hierin bewaak je de samenhang van het gemeentelijk ruimtelijk beleid met de ruimtelijke aspecten van de andere relevante beleidsdomeinen.
 • Samenwerken en regelmatig afstemmen met collega’s binnen en buiten jouw dienst is voor jou vanzelfsprekend. Overleg met collega’s van andere overheden voor de Vlaamse of provinciale projecten hoort hier ook bij.
 • Je zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd bij de behandeling van de aan jou toevertrouwde projecten. Je houdt de vinger aan de pols wanneer het ruimtelijk beleid op gewestelijk en provinciaal niveau wijzigt voor zoverre het impact heeft op het gemeentelijk stedenbouwkundig beleid. Evoluties binnen je vakgebied volg je op.
 • Hebben burgers of professionelen vragen over stedenbouwkundige aangelegenheden? Voor jou geen probleem. Je helpt hen graag verder met inlichtingen en adviezen.
 • Jouw rol in het begeleiden van projecten in het kader van het voortraject:
  • bouwheren, architecten, ontwikkelaars en eigen stadsdiensten worden door jou professioneel begeleid bij de uitwerking van hun project, zowel in functie van de doorwerking van de beleidsvisie als in functie van een vlot vergunningstraject.
  • eenvoudige beoordelingsvragen beantwoord je op een efficiënte en correcte manier per telefoon of mail zodat de burger, architect of ontwikkelaar zijn project kan uitwerken en indienen.
  • je staat in voor de fysieke voorbespreking van de meer complexe omgevingsvergunningsaanvragen, betrekt daarbij andere diensten waar nodig en legt de belangrijkste besluiten vast in een verslag.
  • je zorgt voor correcte en consequente registratie van het vooroverleg.
 • Jouw rol in het beoordelen van projecten in het kader van de vergunningsprocedure:
  • omgevingsvergunningsaanvragen onderzoek je op hun volledigheid en ontvankelijkheid en doet dat binnen de vooropgestelde termijn.
  • je toetst de omgevingsvergunningsaanvraag af aan de stedenbouwkundige voorschriften die erop van toepassing zijn en aan de goede ruimtelijke ordening.
  • je analyseert, weerlegt desgevallend en beantwoordt bezwaarschriften uit een openbaar onderzoek.
  • specifieke adviezen vraag je op bij experten, weegt deze af ten opzichte van elkaar, en integreert deze samen met het resultaat van de voorgaande stappen in een eindadvies dat de basis vormt voor de beslissing van het college en burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag.
  • je bewaakt mee de doorlooptijd van de aan jou toegewezen dossiers.
 • Jouw rol in het begeleiden en beoordelen bij de opmaak van beleidskaders en masterplannen:
  • je volgt interne richtlijnen en instrumenten opgemaakt vanuit andere diensten/expertises (mobiliteit, klimaat, erfgoed, wonen, …) op in functie van hun doorwerking in de vergunningverlening.
  • je begeleidt de opmaak van ruimtelijke instrumenten en beleidskaders die door de collega’s van Team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid worden uitgewerkt en beoordeelt die met de bril van een omgevingsambtenaar.
  • je begeleidt en beoordeelt masterplannen van private initiatiefnemers van grote of complexe projecten.

​​​​​​​​​​​​​​Benieuwd wie je collega's worden? 

Maak kennis met Quinten en Jannis.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf € 3.789 (0 jaar ervaring), € 4.690 (10 jaar ervaring), € 5.462 (20 jaar ervaring), waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst;

Op dit moment is er geen openstaande vacature, maar we leggen wel een werfreserve aan die 3 jaar geldig is en dit om toekomstige vacatures snel te kunnen invullen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over een diploma dat conform het ministrieel besluit van 23 november 2014 in aanmerking komt voor de functie van ruimtelijk planner
 • of je hebt een masterdiploma (ingenieur)architect.
 • Bij de start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe omgevingsambtenaar stedenbouw?
Schrijf je in ten laatste op 09/09/2024 door op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv.
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Voeg een inschrijvingsbewijs van je laatste jaar toe.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Opgelet: Dienst Selectie en Mobiele Ploeg is collectief gesloten vanaf 22 juli tot en met 26 juli 2024. Vanaf 29 juli 2024 helpen we je graag verder.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. Voorafgaand aan het gesprek kan gevraagd worden om een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Bijkomend kunnen adviserende computergestuurde selectietesten afgenomen worden.

Het schriftelijk deel gaat onder voorbehoud door in de week van 25 september 2024. 

Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door midden oktober.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Schriftelijk communiceren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Zich een oordeel vormen

Meer info vind je in het competentiehandboek.

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud:
  Contacteer Bruno Minnebo, Teamcoach Team Begeleiden en Beoordelen, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, bruno.minnebo@stad.gent of 0475 47 10 60 of Sven Claessens, Teamcoach Team Begeleiden en Beoordelen, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, sven.claessens@stad.gent of 0485 02 88 78
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: 
  Onze collega van Dienst Selectie staat voor je klaar:Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85). Of bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw eigenheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.