Willem

omgevingsambtenaar stedenbouw (m/v/x)

ruimtelijk expert - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Je maakt als nieuwe collega deel uit van de groep omgevingsambtenaren die samen verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening. Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s binnen het eigen team en met de medewerkers van Team Informeren en Administratie voor de aan jou toegewezen dossiers.

Dit doe je aan de hand van volgende taken:

Je begeleidt projecten in het kader van het voortraject.

- Je begeleidt bouwheren, architecten, ontwikkelaars en eigen stadsdiensten bij de uitwerking van hun project, zowel in functie van de doorwerking van de beleidsvisie als in functie van een vlot vergunningstraject.

- Eenvoudige beoordelingsvragen beantwoord je op een efficiënte en correcte manier per telefoon of mail zodat de burger, architect of ontwikkelaar zijn project kan uitwerken en indienen.

- Je staat in voor de fysieke voorbespreking van de meer complexe omgevingsvergunnings­aanvragen, betrekt daarbij andere diensten waar nodig en legt de belangrijkste besluiten vast in een verslag.

- Je zorgt voor correcte en consequente registratie van het vooroverleg.

Je beoordeelt projecten in het kader van de vergunningsprocedure.

- Je onderzoekt omgevingsvergunningsaanvragen op hun volledigheid en ontvankelijkheid en doet dat binnen de vooropgestelde termijn.

- Je toetst de omgevingsvergunningsaanvraag af aan de stedenbouwkundige voorschriften die erop van toepassing zijn en aan de goede ruimtelijke ordening.

- Je analyseert, weerlegt desgevallend en beantwoordt bezwaarschriften uit een openbaar onderzoek.

- Je vraagt specifieke adviezen op bij experten, weegt deze af ten opzichte van elkaar, en integreert deze samen met het resultaat van de voorgaande stappen in een eindadvies dat de basis vormt voor de beslissing van het college en burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag.

- Je bewaakt mee de doorlooptijd van de aan jou toegewezen dossiers.

Je begeleidt en beoordeelt bij de opmaak van beleidskaders en masterplannen. 
 - Je volgt interne richtlijnen en instrumenten opgemaakt vanuit andere diensten/expertises (mobiliteit, klimaat, erfgoed, wonen, …) op in functie van hun doorwerking in de vergunningverlening.

- Je begeleidt de opmaak van ruimtelijke instrumenten en beleidskaders die door de collega’s van Team ROB worden uitgewerkt en beoordeelt die met de bril van een omgevingsambtenaar.

- Je begeleidt en beoordeelt masterplannen van private initiatiefnemers van grote of complexe projecten.

Daarnaast heb je enkele generieke opdrachten

Meer weten? Collega Nele vertelt hier meer over haar 14 jaar ervaring als omgevingsambtenaar. 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau; 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.170 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen; 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 

We vullen deze vacatuere(s) in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Je beschikt over een diploma dat conform het ministrieel besluit van 23 november 2014 in aanmerking komt voor de functie van ruimtelijk planner. Deze lijst vind je hier
  Of je beschikt over een masterdiploma (ingenieur)architect of gelijkwaardig.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe omgevingsambtenaar stedenbouw? 
Schrijf je uiterlijk in op 3/11/2020 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). 
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een schriftelijk deel* waarbij je vragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. Als je slaagt ga je door naar het volgende selectieonderdeel. 
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze worden aangevuld met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een mondeling deel* waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.
  * In jouw eindresultaat telt het resultaat van het schriftelijk deel mee voor 30% en het resultaat van het mondeling deel voor 70%. Je hebt in totaal 60% nodig om geslaagd te zijn voor de volledige selectieprocedure. 

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Schriftelijk communiceren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Zich een oordeel vormen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met teamcoaches Bruno Minnebo of Sven Claessens, via het nummer 09 266 79 50.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.

Wat mij een boost geeft? Wanneer ik enkele maanden of jaren na het verlenen van de omgevingsvergunning rondfiets doorheen de stad en het resultaat zie van mijn werk!

Nele - Omgevingsambtenaar