Lode

omgevingsambtenaar stedenbouw (m/v/x)

ruimtelijk expert - Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Planning en andere diensten

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en andere diensten van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

•    Je maakt deel uit van de groep omgevingsambtenaren die samen verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening. Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s binnen het eigen team en met de medewerkers van Team Informeren en Administratie voor de aan jou toegewezen dossiers. 
•    Je werkt mee aan het ruimtelijk management via de begeleiding van ruimtelijke projecten (= onderhandelingsstedenbouw). Je brengt je expertise in en toetst de projecten af aan de beleidslijnen. Hierin bewaak je de samenhang van het gemeentelijk ruimtelijk beleid  met de ruimtelijke aspecten van de andere relevante beleidsdomeinen.
•    Samenwerken en regelmatig afstemmen met collega’s binnen en buiten jouw dienst is voor jou vanzelfsprekend. Overleg met collega’s van andere overheden voor de Vlaamse of provinciale projecten hoort hier ook bij. 
•    Je zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd bij de behandeling van de aan jou toevertrouwde projecten. Je houdt de vinger aan de pols wanneer het ruimtelijk beleid op gewestelijk en provinciaal niveau wijzigt voor zoverre het impact heeft op het gemeentelijk stedenbouwkundig beleid. Evoluties binnen je vakgebied volg je op. 
•    Hebben burgers of professionelen vragen over stedenbouwkundige aangelegenheden? Voor jou geen probleem. Je helpt hen graag verder met inlichtingen en adviezen.  
•    Jouw rol in het begeleiden van projecten in het kader van het voortraject:

 • bouwheren, architecten, ontwikkelaars en eigen stadsdiensten worden door jou professioneel begeleid bij de uitwerking van hun project, zowel in functie van de doorwerking van de beleidsvisie als in functie van een vlot vergunningstraject.
 • eenvoudige beoordelingsvragen beantwoord je op een efficiënte en correcte manier per telefoon of mail zodat de burger, architect of ontwikkelaar zijn project kan uitwerken en indienen.
 • je staat in voor de fysieke voorbespreking van de meer complexe omgevingsvergunnings-aanvragen, betrekt daarbij andere diensten waar nodig en legt de belangrijkste besluiten vast in een verslag.
 • je zorgt voor correcte en consequente registratie van het vooroverleg. 

•    Jouw rol in het beoordelen van projecten in het kader van de vergunningsprocedure:

 • omgevingsvergunningsaanvragen onderzoek je op hun volledigheid en ontvankelijkheid en doet dat binnen de vooropgestelde termijn.
 • je toetst de omgevingsvergunningsaanvraag af aan de stedenbouwkundige voorschriften die erop van toepassing zijn en aan de goede ruimtelijke ordening.
 • je analyseert, weerlegt desgevallend en beantwoordt bezwaarschriften uit een openbaar onderzoek.
 • specifieke adviezen vraag je op bij experten, weegt deze af ten opzichte van elkaar, en integreert deze samen met het resultaat van de voorgaande stappen in een eindadvies dat de basis vormt voor de beslissing van het college en burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag.
 • je bewaakt mee de doorlooptijd van de aan jou toegewezen dossiers.

•    Jouw rol in het begeleiden en beoordelen bij de opmaak van beleidskaders en masterplannen:

 • je volgt interne richtlijnen en instrumenten opgemaakt vanuit andere diensten/expertises (mobiliteit, klimaat, erfgoed, wonen, …) op in functie van hun doorwerking in de vergunningverlening.
 • je begeleidt de opmaak van ruimtelijke instrumenten en beleidskaders die door de collega’s van Team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid worden uitgewerkt en beoordeelt die met de bril van een omgevingsambtenaar. 
 • je begeleidt en beoordeelt masterplannen van private initiatiefnemers van grote of complexe projecten.

Benieuwd naar je collega's?

Lisa maakte 2 jaar geleden de overstap vanuit de hogere overheid en Emelie werkt nu bijna 9 maanden als omgevingsambtenaar.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen (bruto maandelijks loon vanaf €3.170 (0 jaar anciënniteit) - €3.707 (6 jaar ancienniteit op A111) - €3.925 (10 jaar ancienniteit op A111) - ...);
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Tweede pensioenpijler;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • De plaats van tewerkstelling is Woodrow Wilsonplein 1 in Gent.

We vullen deze vacatures in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma:
  - ofwel heb je een masterdiploma dat conform het ministerieel besluit van 23 november 2014 in aanmerking komt voor de functie van ruimtelijk planner of een masterdiploma (ingenieur)architect.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Een link naar het ministerieel besluit van 23 november 2014 vind je hier.

Ben jij onze nieuwe omgevingsambtenaar stedenbouw ?
Schrijf je uiterlijk in op 16/08/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv.
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet dan wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijst toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

De schriftelijke proef vindt onder voorbehoud plaats op 13 september in de voormiddag (9u-12u). Het mondelinge deel vindt plaats in de eerste helft van oktober (vanaf 6 oktober 2021).

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Schriftelijk communiceren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Zich een oordeel vormen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met één van de teamcoaches van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning: Bruno Minnebo (0475 47 10 60, bruno.minnebo@stad.gent) of Sven Claessens (0485 02 88 78, sven.claessens@stad.gent)
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be
  De Dienst Selectie en Mobiele Ploeg is niet bereikbaar van 19 juli 2021 tot en met 25 juli 2021.

 

​​​​​​​Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.