Eline 2

projectleider HR digitaliseringsprojecten (m/v/x)

coördinatiewonder in digitalisering en personeelsadministratie - Dienst Personeelsbeheer

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Personeelsbeheer van het Departement Human Resources. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als projectleider HR digitaliseringsprojecten werk je binnen de Dienst Personeelsbeheer van het Departement HR. Je bent gespecialiseerd in het domein personeelsadministratie en volgt je opdrachten binnen jouw expertisegebied op een projectmatige wijze op. Je stuurt vanuit jouw expertise een team (project)medewerkers aan.

Een eerste belangrijke opdracht is het uitwerken en opvolgen van projecten in het kader van digitale versnelling (bijvoorbeeld: tijdsregistratie, tijdsonafhankelijk werken, digitale vergoeding, dimona aangifte, digitale paperflow, vragen digitaliseren, …), VIA 6 project (invoering IFIC loonschalen zorgsector) en de nieuwe rechtspositieregeling.

Je taken hierbij zijn:

▪ Je concretiseert de projectdoelstelling in een stappenplan en acties op vlak van projectcommunicatie. Je belegt vergaderingen met diverse partners en bespreekt hun aandeel binnen de projectuitvoering.

▪ Je staat in voor de projectorganisatie en voor de opvolging van de uitvoering van de opdrachten. Hierbij bewaak je de kwaliteit en de timing van de uitgevoerde acties.

▪ Je volgt het project administratief op.

▪ Je staat in voor het maken van afspraken over de nazorg van het project en kwaliteitswaarborging over op te volgen acties. Je stelt hierbij de nodige instrumenten en documenten ter beschikking.

▪ Je staat collega’s op inhoudelijk vlak bij indien er zich problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers.

In een latere fase zal je vanuit jouw expertise een team medewerkers en de werking aansturen. Samen met jouw medewerkers sta je in voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan een welomschreven klantengroep, die kan bestaan uit klanten van het OCMW, de Stad of Onderwijs Gent. Je realiseert een goede samenwerking met en tussen jouw medewerkers onderling met ruimte voor overleg en met oog voor verbetering van de bestaande werking.

Je taken hierbij zijn:

▪ Je coördineert de dagelijkse werking van jouw team (12 à 15 medewerkers).

▪ Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Groep Gent.

▪ Je staat jouw medewerkers bij op inhoudelijk vlak indien er zich problemen voordoen bij de afhandeling van de dossiers. Je verwerkt zelf de complexe vragen en staat in voor de communicatie met de
  belanghebbenden.

▪ Je volgt dienstgebonden regelgeving, beleidsbeslissingen en thema’s op en zoekt, al dan niet samen met collega’s, naar nieuwe of optimalisaties van bestaande regelgeving, initiatieven, procedures en methodieken. Je
  implementeert deze en werkt werkwijzen, procedures en werkdocumenten uit. Waar nodig overtuig je betrokkenen en medewerkers van het belang ervan.

▪ Je rapporteert aan jouw (rechtstreeks) leidinggevende over de stand van zaken van de afhandeling van de dossiers en omtrent eventuele moeilijkheden of problemen.

▪ Je past de geldende regelgeving, richtlijnen en procedures correct toe en bewaakt de correcte naleving ervan door derden.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau. 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.279 (1 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 1 jaar relevante professionele werkervaring als projectleider van (digitaliserings)projecten met betrekking tot personeelsadministratie (bv payroll, tijdsregistratie, tijdsonafhankelijk werken,...).
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe projectleider HR digitaliseringsprojecten?
Schrijf je uiterlijk in op 10/05/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld. Dit bestaat uit een eliminerende niveaubepaling op het niveau van de functie, aangevuld met een niet-eliminerend persoonlijkheidsonderzoek.
 • Indien het aantal inschrijvingen groter is dan 14 geldige kandidaten, wordt de selectieprocedure uitgebreid met:

 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.

 • Een niet-eliminerend computergestuurd deel. Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek.

 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Coachen
 • Team leiden
 • Organiseren
 • Beslissen
 • Probleemoplossend werken
 • Technische vaardigheden beheersen (projectcoördinatie en personeelsadministratie)

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Freddy Bassens, Directeur Dienst Personeelsbeheer (
  freddy.bassens@stad.gent, 0473 89 44 04)
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: Bel naar Freya Clauwaert (freya.clauwaert@stad.gent, 0470 21 02 41), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.